31 maart 2019

Beukenhof 2.0

De CDA-fractie is positief over het plan van CDA-wethouder Van der Zwet om bij het verder ontwikkelen van het plan voor "De Beukenhof" rekening te houden met de verwachte wensen van toekomstige ouderen. We bouwen immers niet alleen voor de ouderen van nu, maar ook voor die van de verdere toekomst. Wij hopen dat de uitwerking van de plannen spoedig opgepakt zal worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.