24 september 2018

Bouwkavels St. Josephschool

Het college heeft in de Raad een mooi en duurzaam plan voor de ontwikkeling van de Achterweg (oude Josephschool) ingebracht.Het CDA kon zich hier inhoudelijk prima in vinden: duurzaamheid, financiële opbrengst, snelheid lijken gewaarborgd.Qua procedure, er was gekozen voor een onderhandse aanbesteding aan één bouwonderneming was het CDA niet tevreden. Wij hebben een amendement ingediend.Het project moet meervoudig onderhands aanbesteed worden. Bij een meervoudig onderhandse aanbesteding wordt een aantal partijen (3-5) uitgenodigd een offerte uit te brengen, natuurlijk op basis van de gestelde financiële criteria, de wettelijke duurzaamheidscriteria en de door de gemeente wenselijk bovenwettelijke duurzaamheidscriteria.Na enige discussie werd het CDA-amendement door de gehele raad aangenomen.Woordvoerder: Jeanette Loos (06 23737783)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.