27 oktober 2019

CDA Lisse lost verkiezingsbelofte in

Tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen 2018 vroeg het CDA aandacht voor het inleveren van restafval zonder extra kosten per inworp of per kuub.

Geen rotzooi op straat.

Geen afvaltoerisme.

Het scheiden van afval moet zo goed mogelijk gefaciliteerd worden, zowel in de laag- als de hoogbouw.

Betalen voor restafval per inworp of per kuub past daar niet bij.

Het CDA heeft vertrouwen in de inwoners van Lisse!

 

In de raadsvergadering van oktober 2019 werd de evaluatie afvalbeleid besproken.

Het CDA diende een amendement in om zonder extra kosten het restafval in te leveren.

Dit amendement werd mede-ondertekend door de VVD en SGP/CU.

In Lisse werd in 2017 een vooruitstrevend afvalinzamelingssysteem geïntroduceerd, omgekeerd inzamelen gecombineerd met Diftar.

De invoering van de nieuwe manier van inzamelen is voor het CDA niet voor niets geweest. Veel inwoners zijn gewend geraakt aan voorscheiding (het scheiden van afvalstromen in de keuken) en zijn daar ook positief over.

De manier van inzamelen stond voor het CDA niet ter discussie, maar wel de manier van betalen en de kwaliteit van de in te zamelen grondstoffen.

De kwaliteit van de ingezamelde grondstoffen wordt in de ogen van het CDA negatief beïnvloed door Diftar (het betalen per inworp). Restafval wordt weggewerkt in de andere afvalstromen of naar werk/andere gemeenten afgevoerd.

Samen met VVD en SGP-ChristenUnie werd er gekozen voor een duurzaam afvalbeleid waarbij rentmeesterschap, solidariteit, efficiency, effectiviteit en gedeelde verantwoordelijkheid uitgangspositie zijn. We hebben vertrouwen in de inwoners van Lisse, waardoor het afrekenen per zak vanaf 1 januari 2020 verleden tijd is.

Dat neemt niet weg dat we een vinger aan de pols houden bij het scheiden van het afval. 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.