22 september 2019

Knarrenhof

In het verkiezingsprogramma vragen wij aandacht voor passende woonruimte voor alle inwoners. "Het CDA wil het mogelijk maken dat mensen zo lang mogelijk thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen blijven wonen, maar wel op een veilige manier."

De PvdA-fractie kwam met het initiatief om te onderzoeken of er in Lisse een Knarrenhof kan komen. Een Knarrenhof is bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen. Het is een vrijblijvende gemeenschap waar je van elkaars kennis/kunde en gezelschap profiteert. Dit is ideaal voor de moderne senior die zelfstandig wil blijven en die steeds minder op mantelzorg en kinderen kan of wil terugvallen.

Omdat dit initiatief goed aansluit bij het CDA-gedachtengoed, hebben wij het initiatief ondersteund. 

Jeanette Loos:"Het sluit aan bij de uitgangspunten van het CDA om te zien naar ouderen en eenzaamheid onder ouderen te verminderen." Jeanette vraagt overigens wel om snel duidelijkheid te scheppen over de uitvoering van het voorstel. Wie gaat het initiatief verder helpen? Waar vinden de moderne senioren grond?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.