22 september 2019

Meerlanden

Meerlanden zorgt nu o.a. voor de afvalinzameling en -verwerking en het beheer en onderhoud. Het college wil, nu de huidige overeenkomst met Meerlanden afloopt, een aantal diensten weer samenvoegen bij de werkorganisatie HLTsamen (naar de gemeente zelf halen). Het doel hierbij is dat de dienstverlening dichter bij de inwoners komt en op een hoog niveau wordt verricht.

Met het terugnemen van deze diensten zal de gemeente personeel aan moeten trekken om deze zelf uit te kunnen oefenen. Het ligt voor de hand dat een deel van de huidige medewerkers van Meerlanden hiervoor in aanmerking wil komen.

Gerrit Meiland heeft nauw contact gehouden met deze werknemers van de Meerlanden. Hij heeft bij het college aangedrongen om zo veel als mogelijk rekening te houden met hun onzekere situatie.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.