31 maart 2019

Ter Specke

Ter Specke

Begin 2018 is Raadsbreed gevraagd om tot een integraal plan te komen voor de bouw van een sporthal en een accommodatie (kleedkamers en clubhuis) voor FC Lisse. In maart hebben we in de commissie daarover gesproken.

De CDA-fractie heeft vastgesteld dat er een lang traject is doorlopen. Het is goed als er nu toch een beslissing genomen gaat worden. Het voorliggende plan komt tegemoet aan de wensen van de Raad en blijft binnen de kaders, zoals die aan het college zijn meegegeven.

Het CDA vindt het levenslang sporten en bewegen van groot belang en ziet dat FC Lisse een belangrijke rol heeft in de samenhang binnen ons dorp. Sport verbindt De sporthal zal sober en duurzaam worden gebouwd.

Er is veel geld met dit project gemoeid. De CDA-fractie vindt de uitgaven verantwoord en aanvaardbaar en passend bij het tot nu toe gevoerde beleid bij andere sportverenigingen.

Er is veel geld mee gemoeid met dit project en FC Lisse gaat zelf grote verplichtingen aan. CDA-wethouder Van der Zwet heeft via een onafhankelijk onderzoek laten toetsen of door de vereniging deze verplichtingen nagekomen kunnen worden. Uit het onderzoeksrapport blijkt dat de risico's goed in beeld zijn gebracht, maar dat het plan wel haalbaar is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.