06 september 2012

NIEUWSFLITS VOOR CDA LEDEN

                       

            Afdeling  lisse                   Nr. 5                             september 2012

 

Zie ook www.cda.nl/lisse

 

Beste CDA leden,

Vol trots presenteren we u hierbij de vijfde editie van onze CDA Nieuwsbrief. CDA Lisse is hard bezig om richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 verantwoorde keuzes te maken voor ons fraaie dorp en de mensen die Lisse zo mooi en levendig maken. Op 23 juni hebben we in Noordwijk een spetterende manifestatie gehad met Mona Keijzer; Werk, gezin & samenleving is het CDA motto waarmee we de gunst van de kiezer weer gaan winnen. Als middenpartij staan we MIDDEN in de samenleving en zullen daarin onze wortels nooit verloochenen. U zult tijdens onze a.s. campagne voor de Tweede Kamer Verkiezingen van 12 september ervaren dat er een hoop nieuw elan te bespeuren is. We gaan voor de winst en het belang van onze leden/kiezer.

Rob van Reisen, voorzitter

ONZE NIEUWE STEMMENTREKKER……………..!!

Wij mogen best stellen dat wij in Lisse als CDA een primeur hebben met deze bijzondere CDA Caravan!

Ontworpen en bedacht door Marcel Schavemaker, bekend kunstenaar, vaak in opdracht van de Gemeente Lisse (o.a. viaduct Ruishoornlaan, tunnel ter Specke). Let vooral op enkele details: stempotlood/inkleurvlakje + een tekst met een knipoog naar het CD(J)A! (andere kant caravan).

Deze bijzondere caravan is inmiddels al ingezet voor de CDA campagne in de regio, meerijden met de Flower Parade in Katwijk, Rijnsburg en Noordwijk (11 Augustus). Verder te bewonderen op toegangswegen naar Lisse, parkeerterreinen, haven etc.

 

 CDA Vrouwenberaad op excursie

Na 5 bijeenkomsten van het CDA Vrouwenberaad gingen de dames als afsluiting van het seizoen 2011-2012 op excursie naar  “de Meerlanden“, het vuilverwerkingsbedrijf in Rijsenhout dat ook in onze gemeente het afval ophaalt en verwerkt. Het bedrijf zamelt zo’n 22 verschillende gescheiden afvalstromen in.

Onze jonge enthousiaste rondleider leerde ons welke zaken voor hergebruik geschikt zijn of worden gemaakt door gepensioneerde ex-werknemers en daarna voor verkoop terecht komen in de “Meerwinkel” (Hierbij kun je o.a. denken aan b.v. oude fietsen en meubels.)

Van de netto opbrengst wordt jaarlijks 50.000 euro aan goede doelen ter beschikking gesteld.

Het composteren van GFT gebeurt op locatie. Een vergistingsinstallatie voor GFT levert 2 soorten gas op welke gebruikt worden in de tuinbouw, en het zgn. “groengas“ voor brandstof, o.a. voor het eigen wagenpark.

Het restafval gaat naar een verbrandingsinstallatie bij Amsterdam. Deze vorm van afvalverwerking is het kostbaarst dus is het zeer belangrijk weinig restafval over te houden, zodat de afvalstoffenheffing zo min mogelijk stijgt in de toekomst. De dames constateerden dat deze excursie zeker heeft bijgedragen aan het nog alerter zijn op het gescheiden aanleveren van afval!

Als slot nog een heel positief punt. Wist u dat Lisse m.b.t. inzameling van plastic in de top staat? Niet alleen van de omliggende gemeenten maar zelfs van heel Zuid-Holland!

                               Tineke Langeveld - van der Veek

                                   Voorzitter CDA Vrouwenberaad

 

Mijn naam is Gerrit Meiland


Ik loop nu 3 jaar mee met de fractie en vind het nog steeds leuk en interessant om mij bezig te houden met de wondere wereld van de politiek.

In mijn beleving moet een gemeente faciliteren, ondersteunen, onderhouden en verzorgen met als doel Lisse een dorp te laten zijn waar iedereen zich thuis voelt en waar we elkaar versterken in plaats van dat iedereen alleen met zijn eigen belang bezig is.

Dit is natuurlijk niet eenvoudig maar willen we een mooi, sociaal en betaalbaar dorp zijn voor nu en in de toekomst, moeten we ervoor zorgen dat iedereen inziet dat we “met elkaar” het mooie dorp Lisse zijn. We hebben iedereen nodig, jong, oud, werkgevers, werknemers, middenstand, verenigingen, vrijwilligers en natuurlijk een gemeente die helder en transparant het beleid uitvoert.

Het goede koesteren, nieuwe ideeën uitwerken en snel ten uitvoer brengen.

Dat is mijn uitdaging en hoop daar mijn steentje aan bij te kunnen dragen.

Het CDA voor een samenleving die samen leeft.


Gerrit Meiland, Steunfractie.

 

 

STEUN CDA-Lisse

CDA Lisse werkt hard om een basis te leggen voor komende verkiezingen. De CDA kas is weer redelijk op orde, maar lang niet voldoende om over voldoende financiën te beschikken! Steun uw CDA

Let op  Ons nieuwe rekening nummer is Rabobank 0136 6431 83

 


CDA Lisse aanwezig op de Flower  parade.


Afdeling CDA Noordwijk wilde een wagen mee laten rijden met de Flower parade in Rijnsburg en hoorde van onze mooie caravan en vroegen of ze deze konden lenen. Natuurlijk wilden wij graag meewerken aan dit verzoek. Toen ze ook nog een auto met chauffeur zochten heb ik me direct aangemeld. De komst van Mona Keijzer was evenals het weer een cadeautje. Het was een schitterende dag, droog en niet te warm.  Mona voegde zich bij ons op het veiling terrein en het corso kon beginnen.

Mona is een echte publiekstrekker, overal waar we kwamen werd naar haar gevraagd. Een keer hoorde ik iemand zeggen

 

Chris Wessels, Vice voorzitter/Campagneleider.

 

 "O het CDA daar neem ik geen foto van", maar toen Mona hen een flyer aanbood nam hij deze gretig aan. Zo hebben we duizenden mensen laten zien dat het CDA leeft. Ook met veelal jongere mensen die flyerden. En later nog miljoenen op de TV (RTL nieuws 3 X, TV West ½ uur en omroep Max 1 uur).

Alles met zo'n oude caravan die zo mooi beschilderd is. Respect voor Mona en de andere CDA'ers  die 15 km. hebben gelopen zonder een kik te geven. Maar zo'n samenwerking geeft meer energie dan het vraagt.

 

 

 


NOTEER VAST IN UW AGENDA:

Dinsdag 23 oktober Algemene Ledenvergadering.

 

Kom vooral allemaal stemmen op 12 september !!

 

 

Vriendelijke groet,

Redactie & bestuur CDA-afdeling Lisse

Mailadres: redactie nieuwsbrief: tonwils7@kpnmail.nl

Afdeling lisse

Nr. 4 Mei 2012

Zie ook www.cda.nl/lisse

Beste CDA leden,

Dankbaar en trots presenteren we u hierbij de vierde editie van onze CDA Nieuwsflits. CDA Lisse is goed bezig om richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 nieuwe keuzes te maken voor ons fraaie dorp en de mensen die Lisse zo mooi en levendig maken. Een “nieuw gezicht”presenteert zich in deze Nieuwsbrief; zij draait warm in de steunfractie en wij hopen natuurlijk dat zij zich gaat ontpoppen tot een gedreven raadslid. Succes, Rosa! Maar we zoeken nog meer “vers bloed” en roepen u allemaal op om nieuwe leden aan te dragen.

We hebben zowel lokaal als landelijk een zeer intensief half jaar achter de rug en u zult tijdens onze a.s. campagne voor de Tweede Kamer Verkiezingen van 12 september ervaren dat er een hoop nieuw elan te bespeuren is. We gaan voor de winst en het belang van onze leden/kiezers!

Rob van Reisen, voorzitter

Nieuw lid steunfractie

Ik ben Rosa van Reisen –Meijer (49), getrouwd met Rob en samen hebben we 4 kinderen tussen de 25 en 15 jaar oud. Ik ben geboren en getogen in Lisse, een dorp waar ik aan verknocht ben! Na mijn studie Franse Taal- en Letterkunde heb ik van huis uit een aantal jaren Franse les gegeven. Toen de jongste naar school ging, ben ik buitenshuis gaan werken, en ik ben nu werkzaam als officemanager bij een groot uitzendbureau. Ik ben maatschappelijk zeer betrokken, doe al jaren vrijwilligerswerk in de Engelbewaardersparochie in verschillende functies.

De politiek is mij niet vreemd met een vader die jaren in de gemeentepolitiek actief is geweest. Toen ik benaderd werd om steunfractielid te worden, hoefde ik niet heel lang na te denken. Het CDA heeft al jaren mijn stem, omdat zij staat voor de gemeenschap, betrokkenheid van mensen en onderling vertrouwen. Ik hoop dat we dit ook in Lisse kunnen laten doorklinken, en daar zal ik me volop voor inzetten!

STEUN CDA-Lisse

CDA Lisse werkt hard om een basis te leggen voor komende verkiezingen. De CDA kas is weer redelijk op orde, maar lang niet voldoende om over voldoende financiën te beschikken! Steun uw CDA en stort op rekening: 68.31.08.301

Koninklijke Onderscheidingen voor leden CDA Lisse

Op vrijdag 27 april zijn er wederom enkele prominente CDA Lisse leden onderscheiden. Waarnemend Burgemeester Lies Spruit heeft de volgende dames mogen decoreren tot Lid in de Orde van Oranje Nassau:

Tineke Moolenaaar - de Graaf, actief in het CDAV maar onderscheiden voor haar vele werk voor de Christelijke Gereformeerde Kerk in Lisse en Amersfoort en de PCOB

Sinds 1993 zet zij zich in voor de Christelijke- maatschappelijke vrouwenbeweging Passage.

en voor Radio Boterbloem.


Tineke Moolenaar de Graaf, actief in het CDAV maar onderscheiden voor haar werk voor de Christelijke Gereformeerde Kerk in Lisse en de PCOB Sinds 1993 zet zij zich in voor de Christelijke maatschappij vrouwenbeweging Pasage.

Joke Vermeulen - Baars, sinds 2001 actief binnen CDA Lisse maar vooral onderscheiden voor het vele werk dat zij heeft gedaan voor de RK kerk, zowel binnen als buiten Lisse. Joke was 22 jaar verbonden aan de Mariakerk als lector en lid van de Parochieraad.

Voor beide dames kwam deze onderscheiding als een volslagen verrassing; zij werden “onder valse voorwendselen” naar het Gemeentehuis gelokt alwaar zij samen met zeven anderen de Lintjesregen gelaten maar trots mochten ondergaan. Uiteraard zijn we als CDA Lisse trots op deze leden en zullen ze dan ook op onze Algemene Leden vergadering van 6 juni a.s. extra in het zonnetje zetten.

LIESBETH SPIES MET DE NARCIS "LIESBETH”

Tijdens het werkbezoek dat mevr. Liesbeth Spies, demissionair Minister van Binnenlandse Zaken, op 30 november 2010 aan Lisse bracht i.v.m. de Provinciale Statenverkiezingen, waarvan zij lijsttrekker was, is ook het Narcissen veredelingsbedrijf van de firma W.F. Leenen bezocht. Tijdens dat bezoek werd enthousiast gereageerd op het idee een narcis naar haar te vernoemen. Op 19 februari 2011 heeft onder grote belangstelling de doop van de narcis "Liesbeth" plaatsgevonden tijdens de Lenteflora in het PPO gebouw.

In het najaar 2011 heeft onze voorzitter Rob van Reisen van Dhr. Jaap Leenen een zak "Liesbeth" narcissen ontvangen met het verzoek deze in het Provinciehuis aan Liesbeth Spies te overhandigen. Liesbeth was zeer verrast en vertelde deze zelf te gaan planten.

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van CDA Zuid-Holland waar wij als bestuur aanwezig waren bij het afscheid van Liesbeth als Gedeputeerde om toenmalig Minister Donner op te volgen als Minister van Binnenlandse zaken beloofde ze ons een foto te sturen van haar en de bloeiende narcissen.

Hiernaast ziet u het resultaat en wat zijn we trots op “onze Liesbeth”.

Vriendelijke groet,

Redactie& bestuur CDA-afdeling Lisse;

Mailadres: redactie nieuwsbrief: tonwils7@kpnmail.nl

            Afdeling  lisse

 

 

                                               Nr. 3                                                       MAART 2012

Zie ook www.cda.nl/lisse

 

WOORD VAN DE VOORZITTER

 

Beste CDA leden,

Trots als een pauw presenteren we u hierbij de derde editie van onze CDA-nieuwsbrief. CDA-Lisse is op een zeer gedreven en constructieve wijze bezig om richting de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 nieuwe keuzes te maken voor ons fraaie dorp en de mensen die Lisse zo mooi en levendig maken.

Wij hebben een zeer intensief eerste kwartaal achter de rug en u zult tijdens de ALV van 6 juni a.s. ervaren dat er een hoop nieuw elan te bespeuren is binnen uw partij. We gaan weer voor de winst

Vriendelijke groeten Rob van Reisen.

Steun Uw CDA Lisse en stort op rekeningnr.   6831 08 301

 

Geslaagde bijeenkomst CDA over de sociale leer van de Katholieke kerk.

 


De opkomst was meer dan verwacht, leuk was te

zien dat het aantal bezoekers groter was dan het aantal belangstellenden van de daarnaast gedraaide film! Er zit dus voldoende leven in onze

partij!!

Op dinsdagavond 31 januari heeft het bestuur van CDA-Lisse een avond georganiseerd met de bedoeling in de Katholieke sociale leer weer een stukje van de CDA beginselen terug te vinden en daar eens met anderen over te discussiëren.

Prof. Van Wissen uit Langedijk gaf een boeiende en informatieve uitleg omtrent deze sociale leer die geen politieke leer is maar een gelovige reflectie op bestaande, steeds veranderende samenleving.

De sociale leer is ontstaan aan het eind van de negentiende eeuw. Het uitgangspunt van de sociale leer van de kerk is de mens die beeld is van God. Daaruit volgen de andere vetrekpunten als de waardigheid van de mens, de roeping van de mens, de roeping van de gemeenschap, de vrijheid als gave en opdracht. De sociale leer richt zich op de gemeenschap en onderlinge verhoudingen en onderscheidt daar toe de drie kernbegrippen van personaliteit, solidariteit en subsidiariteit. Nu de samenleving als steeds harder en individualistischer ervaren wordt is deze sociale leer actueler dan ook. Voor het CDA een schone taak om een partij te zijn om deze gedachten uit te dragen en als goed voorbeeld neer te zetten. Het was een leerzame avond en inspirerend om gezamenlijk onze beginselen nog eens helder verwoordt te horen en daar met elkaar over te praten. Als CDA bestuurders maar ook als burgers moeten wij steeds deze kernwoorden in gedachten houden.

Niet voor niets citeerde Prof. Van Wissen paus Benedictus; elke menselijke beslissing is ook een ethische beslissing.

Mocht u meer over dit onderwerp willen weten dan kunt u de site van het Centrum bekijken. www.cslk.nl


Vriendelijke groet, Yvonne Van Dijk  penningmeester CDA- Lisse.

 

 

 

 

Ruth Peetom bezoekt de BOLLENSTREEK

 

Maandag 7 februari j.l. heeft CDA partijvoorzitter Ruth Peetom een bezoek gebracht aan de Bollenstreek.

De bijeenkomst werd gehouden in “de Oude Tol” Sassenheim.

De belangstelling was groot, de meeste CDA bestuurders uit omliggende dorpen waren hierbij aanwezig.

Voor meer info over dit bezoek kijk op : www.cdateylingen.nl

 

Nieuws uit de fractie.


Aandachtspunten afgelopen maanden o.a.; het jaarlijks overzicht “grote projecten” en daarbij heeft het CDA haar zorg uitgesproken over de voortgang. Door de vertragingen in de bouw zullen de bouwkosten blijven stijgen. Daarnaast  baart ons ook de exploitatie van het FLORALIS theater, de sporthal en het zwembad grote zorgen. Zal Lisse structureel de kosten van deze exploitatie in de komende jaren kunnen opbrengen? Ook bij de ontwikkeling van “de Witte Zwaan” op het Raadhuisplein hebben wij onze vraagtekens gezet. Zijn twee nieuwe restaurants (in het Floralis theater en de Witte Zwaan), niet ten nadelen van de huidige ondernemers? Naast deze kanttekeningen is de CDA fractie net als andere fracties enthousiast over de wijze waarop het college de parkeer problematiek wil oplossen. Maar ook hier is het zaak, gezien het vele geld dat ermee gemoeid is, de vinger aan de pols te houden. Dan zullen we ons in het komende jaar moeten verdiepen in de uitvoering van de door het Rijk ingestelde decentralisatie t.a.v. de “wet werken naar vermogen", “jeugdzorg” en de “AWBZ dagbesteding en begeleiding”. Het betreft hier voornamelijk mensen met een lager inkomen en in hoeverre zijn de gelden door vanuit Den Haag toereikend voor de mensen die aandacht en steun bijzonder nodig hebben.


                                                                                                        Joke Vermeulen, fractievoorzitter

 

Winkelleegstand te lijf!


In het winkelcentrumgebied van Lisse staan steeds meer winkels leeg. Dat geeft een kale en troosteloze aanblik. Wij zijn dat in Lisse eigenlijk niet gewend. Lisse heeft een mooi winkelcentrum en daar passen geen lege winkels in. Reden genoeg om daarvoor een projectleider “ Leegstand” aan te trekken. En dat ben ik dus geworden.

Mede door de economische crisis en de toename van aankopen via internet komen kleine winkeliers in de knoei. De omzet daalt sterk terwijl aan de andere kant de huurprijzen nog steeds erg hoog zijn. Als projectleider praat ik met de grote verhuurders in Lisse om ze te bewegen de huurprijzen naar beneden bij te stellen. Want je kunt wel veel huur vragen, maar als je niet verhuurd heb je ook geen inkomsten. Als winkeliers willen overleven zullen zij steeds meer moeten investeren in een goede website waarbij klanten ook online kunnen bestellen. Daarnaast zijn er ook winkelpanden die al heel lang leegstaan. Ik ben met de eigenaren in gesprek om te kijken of daar ook een alternatieve invulling kan komen. Bijvoorbeeld een expositieruimte van kunstenaars of een tijdelijke outlet winkel. Daarnaast ben ik bezig om samen met anderen na te denken over hoe het winkelcentrum van Lisse in de toekomst er uit zou moeten zien.

Want als je een aantrekkelijk winkelcentrum hebt met veel publiek dan zul je eigenlijk geen leegstand meer hebben, en daar ik natuurlijk voor!


Vriendelijke groet, Jan Kippers CDA bestuurder & projectleider leegstand gemeente Lisse.

 

Noteer alvast in Uw agenda Woensdag 6 JUNI LEDENVERGADERING

 

Vriendelijke groet,

Redactie & bestuur CDA-afdeling Lisse

Mailadres redactie nieuwsbrief; tonwils7@kpnmail.nl

 

                                                                      

                        Afdeling  lisse                  

 

 

                                  

DECEMBER 2011  NR.2

Woord van de voorzitter:

 

Beste CDA leden,


Met gepaste trots presenteren we u hierbij de tweede editie van onze CDA Nieuwsbrief. Op de Algemene Ledenvergadering van 25 oktober heeft u te kennen gegeven welke verbeteringen er aangebracht zouden moeten worden en daar is onze eindredactie hard mee aan de slag gegaan.

Twee nieuwe bestuursleden stellen zich aan u voor en geven aan dat ook zij het CDA hart op de juiste plaats hebben.

Wij wensen u allemaal een Zalig en Liefdevol Kerstfeest en voor 2012 een gezond en inspirerend jaar!

Rob van Reisen, voorzitter


 

 

Opnieuw voorstellen: Jan Kippers

De meesten CDA leden in Lisse zullen mij wel kennen. Acht jaar in de gemeenteraad, waarvan het grootste deel als fractievoorzitter en vier jaar als wethouder. IK ben een CDA’er in hart en nieren. En dat blijf ik ook juist in de tijd dat het moeilijk gaat met het CDA. Het CDA heeft nog steeds een belangrijke boodschap voor ons allemaal en dus ook voor ons in Lisse. Voor mij gaat het om de volgende vier punten:

1.       Lisse maken wij samen. Het CDA zoekt naar verbinding tussen mensen en de maatschappij,

2.       Het CDA is betrokken en nabij,

3.       Het CDA streeft naar een rechtvaardige en betrouwbare gemeentelijke overheid. Niet een overheid die alles wegbezuinigd, maar een overheid die omkijkt en betrokken is bij haar burgers

4.       Het CDA heeft de zorg voor de aarde hoog op de agenda staan.

Dit is de partij waar ik bij hoor en waar ik mij weer graag voor wil inzettn.

 

Met vriendelijke groet en ik kijk uit naar de ontmoeting met U,

Jan Kippers, bestuurslid

 


Als nieuw bestuurslid is mij gevraagd een klein stukje te schrijven om mijzelf aan u voor te stellen en u proberen uit te leggen waarom ik bij het CDA bestuur terecht ben gekomen.

Allereerst, wie ik ben. Mijn naam is Yvonne van Dijk, maar geboren Langeveld. Woonachtig in het mooie buurtgemeenschap Halfweg. Werkzaam in de bloembollenexport, getrouwd en drie kinderen. Ik verdenk het bestuur er van, mij te hebben gevraagd deel te nemen in het bestuur omdat; men mijn leeftijd in de politiek nog  “jong” noemt, ik enige bestuurservaring heb en als klap op de vuurpijl, het de verhoudingen tussen mannen en vrouwen in het bestuur enigszins in balans brengt. Ik was voornemens deze eer om deel te nemen aan mij voorbij te laten gaan totdat de vlot babbelende voorzitter op een zaterdag morgen bij mij thuis kwam. Na een vurig betoog over en vooral vóór ons mooie dorp Lisse werd het mij steeds duidelijker dat hier een uitdaging ligt. Een uitdaging die een groep enthousiaste mensen aangaat en die dit niet alleen kunnen. Lisse een heerlijk dorp te laten zijn voor haar burgers met een gemeenteraad die zorgt, handhaaft en vooruit ziet.

En met onze lokale CDA mensen, die deze taak op zich hebben genomen vanuit het diepgewortelde geloof om te zien naar de medemens, wil ik hieraan mee werken!

Vriendelijke Groet,

Yvonne van Dijk, bestuurslid.


                                                              

                                                    

                                                     NOTEER VAST IN UW AGENDA!!      

                                                    Als vervolg op de in de vorige nieuwsbrief besproken bijeenkomst van 12.september heeft het bestuur Prof.Gerard van Wissen bereid gevonden om op dinsdag 31 januari in het Poelhuys te komen spreken over de beginselen en basis van het CDA. Aanvang 20.00 uur . Van belang is dat de leden van het CDA aanwezig zijn en zich laten horen. Het bestuur beraadt zich nog op de vraag wie hier verder aanwezig kan zijn. (Gedacht wordt bijv. CDA.ers in omliggende omgeving, inwoners van Lisse. Etc)

 

 

 

 

KORT NIEUWS UIT DE FRACTIE.


De fractie houdt zich op dit moment bezig met de woonvisie voor de komende 4 jaar. Een moeilijk punt gezien de recessie op de woningmarkt. Verder gaan we ook een cultuurnota voor de komende 4 jaar vaststellen. Mooi te bemerken dat er voor cultuur in Lisse veel aandacht en animo is maar daarbij rijst de vraag met het sobere budget mogelijk en niet mogelijk. Een interessant dilemma. Daarnaast doen we ons

best om er voor te zorgen dat de lijst schuldhulpverlening niet uit de hand gaat lopen. In een gemeente waar ambities t.a.v. toerisme en economie hoog in het vaandel staan moet er noodzakelijke hulp zijn voor de mens die door welke reden dan ook tijdelijk in nood zit.

Namens de fractie Joke Vermeulen.

 


 

Steun CDA-Lisse !

CDA Lisse werkt hard om een basis te leggen voor komende verkiezingen. De CDA kas is weer redelijk op orde, maar lang niet voldoende om over voldoende financiën te beschikken. Steun Uw CDA en stort op rekening: 68.31.08.301

 

Zie ook onze website: cda.nl/lisse                                          

                                                                                                                     

Vriendelijke groet,

Redactie & bestuur CDA-afdeling Lisse

Mailadres redactie nieuwsbrief; tonwils7@kpnmail.nl

 

 

NAMENS HET BESTUUR FRACTIE EN REDACTIE WENSEN

 

WIJ U EEN GEZELLIG KERSTFEEST EN EEN GEZOND 2012

 

            Afdeling  lisse

 

 

                                               Nr. 1 -  Oktober 2011

 

Zie ook www.cda.nl/lisse

 

WOORD VAN DE VOORZITTER

In de laatste Algemene ledenvergadering van mei j.l. hebben wij als bestuur de leden toegezegd elk kwartaal een nieuwsflits uit te brengen. Dit als vervanging van het CDA-nieuws. Als voorzitter ben ik verheugd en trots u deze eerste nieuwsbrief te presenteren.  Indien u zelf graag schrijft of nieuws met ons wilt delen nodigen wij u van harte uit uw informatie naar ons te mailen: tonwils7@kpnmail.nl

Vakanties zijn voorbij, velen met zon, andere in de regen, maar niets vergeleken bij de onrusten in Libië en de schrijnende ontwikkeling in Somalie!

Vergeleken hierbij zijn de politieke invullingen waar Lisse het komende werkjaar voor staat maar peulenschilletjes.

Maandag 29 augustus was  iedereen weer op zijn/haar post en werd met de vergadering van het presidium ’s avonds om 20.00 uur de start gegeven voor een jaar waarin we hopelijk mooie resultaten gaan boeken. Er staat in Lisse veel te gebeuren! Denk eens aan de ontwikkeling van het “Ter Specke terrein”, hier is meer nodig om voetbalclub FC-Lisse te redden. Denk eens aan de wensen van de tennisvereniging, plus de steeds toenemende vraag naar parkeergelegenheid!. Ook de sporthal zal moeten worden aangepakt om uiteindelijk het predikaat A-accommodatie achter hun naam te mogen noteren!

Naast deze “sportactiviteiten” zijn er nog voldoende andere “zorgen” denk aan: de nieuwe cultuurnota die op 20 september aan de raadsleden gepresenteerd werd. We gaan een structuurvisie vaststellen en Dever-Zuid vraagt om invulling.

We staan aan de vooravond voor een kanteling WMO, wat inhoudt dat hulpvragen op welk terrein dan ook, anders beoordeeld zullen gaan worden.

Voor het CDA een prachtige en uitdagende klus, Joke, Jaap en Andre zullen dan ook alles uit de kas halen om het CDA gedachtegoed voor 100% te ventileren!

Kortom, het zal een interessant en politiek stevig jaar worden, het CDA zal zich nu moeten bewijzen om over drie jaar terug te keren in het college!

CONTRIBUTIE

Het eind van 2011 nadert weer. 

Dat is de tijd dat het landelijk bestuur van het CDA de nota’s met acceptgiro gaat versturen voor de contributie van het CDA. Uw lidmaatschap is vooral nu erg belangrijk!

Er wordt gelegenheid geboden om een hoger bedrag dan de contributie over te maken. Dit om het CDA extra te steunen!

Een andere mogelijkheid om uw CDA extra te steunen is om een bedrag over te maken op rekening 68.31.08.301 van het CDA afdeling Lisse. Hiermee steunt u uw plaatselijke afdeling.  Dit geld zal gereserveerd worden voor de eerstvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Uw

(financiële) steun in de rug is hierbij noodzakelijk !

VERSLAG LEDEN BIJEENKOMST 12.9. (kantine Chris Wessels)

Op 12 september zijn er in een informele omgeving bij Chris Wessels (bloemenkas) een aantal CDA leden met verschillende achtergronden bij elkaar gebracht door het bestuur.

Gezamenlijk is er stevig en ook zeer vriendelijk gediscussieerd over de toekomst van het CDA- Lisse. Aan het einde van de avond zijn er conclusies getrokken voor het vervolg.

Als eerste wil het bestuur er achter komen om de beginselen van het CDA duidelijk te krijgen. Met de uitkomst hiervan wil het bestuur enkele samenkomsten organiseren om meer met de achterban de verlangens en verwachtingen van de leden in perspectief te brengen, dit alles als aanloop voor de komende verkiezingen in 2014.  Het bestuur doet dan ook een dringende oproep aan alle leden om met suggesties te komen voor de opmaat

naar 2014!

 

 

Vriendelijke groet,

Redactie & bestuur CDA-afdeling Lisse

Mailadres redactie nieuwsbrief; tonwils7@kpnmail.nl

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.