02 januari 2018

2018

De kop is eraf. Het nieuwe jaar is begonnen. 2018. Wat gaat het ons brengen?

De laatste dagen van december blikken wij terug. Wat heeft het jaar 2017 ons gebracht? Wie zijn er overleden? Welke dierbare herinneringen koesteren wij? Hoe was onze vakantie? Hebben wij iets bijzonders meegemaakt? Of is alles gewoon. Gaat alles zijn gangetje. Ben je gewoon gelukkig en blij met je leven.

Ik heb voor het eerst sinds jaren de toespraak van de Koning gezien op 1e Kerstdag. Een mooie speech. Sommige commentaren vonden het wat somber, haast pessimistisch. Ik vond er een mooie balans in zitten. De Koning kaartte aan dat er veel verscheidenheid is in ons land. En dat er soms onverschilligheid is en mensen geen moeite meer doen om hun verschillen op waarde te schatten. Ik denk dat hij daar gelijk in heeft. De mooiste zin vond ik: “Nuance en inlevingsvermogen lijken bij voorbaat het onderspit te delven en Twitter maakt het debat soms bitter.”

De begrippen nuance en inlevingsvermogen worden weleens vergeten, ook in Maassluis. De wereld is niet zwart wit. Toon begrip voor elkaar, bevraag elkaar op verschillen en probeer elkaar te begrijpen. Je hoeft het niet altijd met elkaar eens te zijn, maar je kunt je misschien wel inleven in keuzes die mensen maken. Dan leven we met verschillen, maar begrijpen we elkaar wel. Het gesprek voeren met elkaar over hoe wij onze samenleving in Maassluis vorm willen geven. Dat blijft belangrijk. Ook in 2018.

Ik hoop dat 2018 het jaar van de nuance in het debat wordt. Dat wij ons kunnen inleven in elkaar en in elkaars keuze en leefwijze. Als wij dat proberen vorm te geven, dan wordt 2018 een fantastisch jaar. Dan hebben wij begrip voor elkaar, helpen wij elkaar en sluiten wij niemand buiten. Dan maken wij de goede keuzes en genieten wij van de mensen en de dingen die op ons pad komen. Dan maken wij met elkaar Maassluis weer een beetje mooier.

Ik wens u allen een fantastisch 2018!

Deze column verscheen op 2 januari 2018 op maassluis.nu

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.