30 maart 2016

Antwoorden artikel 51 vragen bioscoop

Een bioscoop staat op de wensenlijst van veel inwoners van Maassluis, getuige de reacties die de fractie van CDA Maassluis bereikten. Het CDA Maassluis deelt deze wens. Wij zien een bioscoop als een mooie voorziening waarmee we Maassluis nog aantrekkelijker en leuker kunnen maken voor allereerst onze inwoners maar natuurlijk ook bezoekers van onze stad.

Het CDA Maassluis ziet kansen om een bioscoop te realiseren door deze wens uit te zetten in de markt en actief contact te leggen met geïnteresseerde, commerciële partijen en deze te enthousiasmeren om zich in Maassluis te vestigen. Onderstaand de antwoorden die van het college ontvingen op onze artikel 51 vragen.

Geachte mevrouw, mijnheer,
Met uw bovenvermelde brief stelt u ons o.g.v. art. 51 RvO vragen met betrekking tot een bioscoop in Maassluis. Via deze brief beantwoorden wij uw vragen. Hieronder geven wij uw vragen weer, aangevuld met onze antwoorden.

1. Deelt het College onze mening dat het naar Maassluis toe trekken van een commerciële partij die een bioscoop wil vestigen ons voorzieningenaanbod verbreed. Een bioscoop niet enkel van waarde is in cultureel opzicht maar ook als het gaat om stadspromotie en economie. Dat het vestigen van een bioscoop in Maassluis de stad leuker maakt en dat het waard is in het kader van cultuur, economie en stadspromotie om hier inspanningen voor te leveren?
Wij delen uw mening als het gaat om de positieve effecten die de vestiging van een bioscoop in Maassluis zou kunnen hebben.

2. Is het College op de hoogte dat er geïnteresseerde marktpartijen zijn die kansen zien om in Maassluis een bioscoop te realiseren waar het nieuwste filmaanbod wordt getoond en die de mogelijkheden hiertoe willen onderzoeken?
Er hebben zich nog geen geïnteresseerde marktpartijen bij het college gemeld.

3. Is het College bereid om actief contact te leggen met marktpartijen voor het in Maassluis vestigen van een bioscoop en de marktpartijen te enthousiasmeren over de mogelijkheden die Maassluis biedt?
Als wij een goed beeld hebben van daadwerkelijke geïnteresseerde partijen, zullen wij daarmee contact opnemen.

4. Hierbij zowel de mogelijkheden die de Koningshof biedt als mogelijke andere locaties in de stad te betrekken?
Wij stellen ons op dit moment voor in de ontwikkeling van mogelijke toekomstscenario's voor Koningshof de optie van een bioscoop als aanvulling op het bestaande programma-aanbod op te nemen.

Afrondend vertrouwen wij erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend
het college van burgemeester en wethouders van Maassluis

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.