18 februari 2016

Artikel 51 vragen: Bioscoop

Een bioscoop staat op de wensenlijst van veel inwoners van Maassluis, getuige de reacties die de fractie van CDA Maassluis bereikten. Het CDA Maassluis deelt deze wens. Wij zien een bioscoop als een mooie voorziening waarmee we Maassluis nog aantrekkelijker en leuker kunnen maken voor allereerst onze inwoners maar natuurlijk ook bezoekers van onze stad.

Het CDA Maassluis heeft aan het bestuur van theater Koningshof gevraagd om de mogelijkheden hiervoor in kaart te brengen. Uit de onlangs ontvangen vertrouwelijke financiële onderbouwing blijken hier volgens de cijfers van het bestuur behoorlijke kosten aan verbonden. Op basis van dat financiële plaatje lijkt een bioscoop niet haalbaar. Dit is echter maar één optie. Het CDA Maassluis ziet kansen om een bioscoop te realiseren door deze wens uit te zetten in de markt en actief contact te leggen met geïnteresseerde, commerciële partijen en deze te enthousiasmeren om zich in Maassluis te vestigen. .

Het CDA Maassluis stelt in dit kader de volgende vragen:

  1. Deelt het College onze mening dat het naar Maassluis toe trekken van een commerciële partij die een bioscoop wil vestigen ons voorzieningenaanbod verbreed. Een bioscoop niet enkel van waarde is in cultureel opzicht maar ook als het gaat om stadspromotie en economie. Dat het vestigen van een bioscoop in Maassluis de stad leuker maakt en dat het waard is - in het kader van cultuur, economie en stadspromotie -  om hier inspanningen voor te leveren?

  1. Is het College op de hoogte dat er geïnteresseerde marktpartijen zijn die kansen zien om in Maassluis een bioscoop te realiseren waar het nieuwste filmaanbod wordt getoond en die de mogelijkheden hiertoe willen onderzoeken?

  1. Is het College bereid om actief contact te leggen met marktpartijen voor het in Maassluis vestigen van een bioscoop en de marktpartijen te enthousiasmeren over de mogelijkheden die Maassluis biedt?

  1. Hierbij zowel de mogelijkheden die de Koningshof biedt als mogelijke andere locaties in de stad te betrekken?

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.