28 januari 2016

Artikel 51 vragen Collectieve Aanvullende Verzekering voor zorgkosten minima

Als fracties van CDA Maassluis en PvdA Maassluis bereikte ons onlangs zorgelijke signalen over de Collectieve Aanvullende Verzekering voor zorgkosten (CAV). Deze Collectieve Aanvullende verzekering wordt sinds jaar en dag aan de minima van Maassluis aangeboden. Onverwachte, onverzekerde zorgkosten kunnen hoog op lopen en mensen met een laag inkomen in financiële problemen brengen. We willen voorkomen dat mensen met een laag inkomen in geldnood, schulden of andere problemen terecht komen door onverwachte zorgkosten. Door de Collectieve Aanvullende Zorg verzekering hoeven inwoners met een laag inkomen bovendien voor veel medische vergoedingen ook geen bijzondere bijstand meer aan te vragen.

Recent werd ons duidelijk dat het verstrekken van de CAV problematisch verloopt en dat sommige mensen die al jaren een CAV hebben deze opeens deze niet meer krijgen. Deze Maassluizers kregen dit schriftelijk, vlak voor de Kerst te weten.

De fracties van het CDA en de PvdA stellen het College de volgende vragen over de aanvraag van de collectieve aanvullende verzekering voor 2016:

  1. Hoe is de procedure voor de aanvraag van de Collectieve Aanvullende Verzekering? Hoe verliep dit in voorgaande jaren en is er een verschil in de wijze waarop het dit jaar is georganiseerd? Graag een toelichting.
  2. Klopt het dat meerdere Maassluizers daags voor Kerst een brief van DSW hebben ontvangen dat ze niet meer onder de collectieve aanvullende verzekering vallen? Zo ja, waarom komen inwoners niet meer in aanmerking voor de Collectieve Aanvullende Verzekering? En waarom zijn deze brieven zo laat verzonden?
  3. Wij merken op dat de informatie over de mogelijkheden van de CAV niet op de site van Stroomopwaarts is te vinden. Hoe komt dit en wilt u dit snel aanpassen? Waarom is het aanvraagformulier voor de CAV niet te vinden op de website van de gemeente Maassluis?
  4. Klopt het dat Stroomopwaarts mensen doorverwijst naar de formulieren brigade om een nieuwe aanvraag te doen? Waarom is dit niet zonder tussenkomst van de formulierenbrigade georganiseerd? Graag een nadere toelichting.
  5. Klopt het dat bij de formulierenbrigade vervolgens langere wachttijden zijn opgetreden? Waarom is niet gekozen voor het werken op afspraak?
  6. Omdat de aanvragen niet voor januari konden worden ingediend vanwege de late verzending van de brieven, hebben inwoners het volledige bedrag moeten betalen. Gaat het alleen om de maand januari? Wanneer kunnen inwoners erop rekenen dat het teveel betaalde bedrag wordt teruggestort?
  7. Hoeveel inwoners en met welk type uitkering treft de late verzending van de aanvragen voor de Collectieve Aanvullende Verzekering?
  8. De website www.gezondverzekerd.nl is speciaal voor mensen die gebruik willen en kunnen maken van dit soort CAV's. Daar zie je ook wat die CAV inhoudt en je oplevert.  Hier kan je je aanmelding regelen en wat nog belangrijker is ook inzicht krijgen in de premie e.d. De gemeente Westland maakt daar ook gebruik van en heeft zijn CAV ook geregeld bij de DSW. Waarom maakt Maassluis (en Vlaardingen en Schiedam) geen gebruik van deze website?
  9. Wij horen graag van het College wat nu de oorzaak is van de veranderingen? Hoe die zijn gecommuniceerd? Hoe vindt u dat het proces is verlopen, ook gericht op de late verzending en hoe hiermee is omgegaan? Hoe bent u voornemens het in de toekomst te organiseren?
  10. Welke financiële effecten zijn er bij het uitbreiden van de doelgroep die in aanmerking komt voor de CAV van 110% tot 120% van de bijstandsnorm? Graag een analyse op hoofdlijnen

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.