05 november 2018

Artikel 51 vragen Olympiahal

Afgelopen week ontving het CDA Maassluis berichten over afgelaste gymlessen. We ontvingen het afgelopen weekend vanuit de sportverenigingen ook berichten over wateroverlast in de Olympiahal. De sporthal was hierdoor niet beschikbaar voor gebruik.

Eind 2016 begin 2017 is door Synarchis een inventarisatie van de Olympiahal uitgevoerd, waarin ook een instandhoudingsadvies met bijkomende maatregelen is opgenomen. In dit document wordt gezegd dat de dakbedekking binnen deze 20 jaar moet worden vervangen.

In het kader van artikel 51 van het reglement van orde stellen we het college de volgende vragen:

  1. Hoelang is het dak al lek? Wanneer wordt het dak gerepareerd en welke effecten heeft dat voor de gebruikers, de scholen en de verenigingen?
  2. Wanneer heeft de laatste inspectie van het dak van de Olympiahal plaatsgevonden?
  3. Welke maatregelen die in het rapport zijn genoemd zijn al uitgevoerd en welke zijn voor uitvoering gepland?
  4. In het instandhoudingsadvies is een dakrenovatie danwel een vervanging niet opgenomen, is dit advies nog steeds van kracht?
  5. Welke investeringen zijn voor de Olympiahal in de komende jaren nog voorzien?
  6. Wat is de huidige status van de uitwerking van de adviezen die zijn genoemd in het rapport van Synarchis?

Wij kijken uit naar uw beantwoording,

Fractie CDA Maassluis

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.