24 augustus 2016

Artikel 51 vragen straatraces

In de afgelopen periode hebben meerdere berichten ons bereikt over illegale straatraces op diverse plaatsen in Maassluis. Vanzelfsprekend brengen straatraces gevaren met zich mee voor de betreffende bestuurders, maar ook voor andere weggebruikers. Straatraces zorgen ook voor geluidshinder, veelal laat op de avond of in de nacht. Vanwege het gevaar en de overlast zijn straatraces onacceptabel.

Het CDA vroeg in het verleden al eerder om extra handhaving en controle op straatraces en in het coalitieakkoord “Maassluis Dichtbij” is verwoord dat straatraces overlast veroorzaken en dat er in het
overleg tussen gemeente en politie aandacht voor gevraagd zal worden. De afgelopen jaren hebben straatraces hierdoor enige aandacht gehad van de politie.

In het kader van artikel 51 van het reglement van orde van de gemeenteraad van Maassluis heeft het CDA Maassluis de volgende vragen aan het College van B&W:

1. In hoeverre bent u bekend met het feit dat er regelmatig illegaal straatraces plaatsvinden zowel binnen als buiten de bebouwde kom?
2. Naast meldingen bij de politie worden wellicht ook elders meldingen gedaan, zoals bij de DCMR. Gebruikt u hiervoor de verschillende informatiebronnen en heeft u door meldingen van inwoners een goed inzicht in de overlast?
3. De afgelopen jaren bleek het, ondanks de specifieke aandacht hiervoor van de politie, lastig om deze straatraces aan te pakken en straatracers aan te houden. Welke mogelijkheden heeft u om de inzet van de politie te vergroten?
4. Welke mogelijkheden ziet u voor de inzet van een mobiele camera van de politie ofwel de gemeentelijke mobiele camera?

Wij vragen middels deze schriftelijke vragen extra aandacht voor de overlast die inwoners ervaren en naar de mogelijkheden om de straatraces aan te pakken.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.