29 maart 2016

Artikel 51 vragen toren Groote Kerk

Tijdens de begrotingsbehandeling 2016 in november 2015 is in de gemeenteraad unaniem de motie aangenomen om alles in het werk te stellen om de kerktoren van de Groote Kerk voor 1 maart 2016 weer veilig open te stellen. Helaas is er nog altijd niet begonnen met de herstelwerkzaamheden en is daarmee de termijn niet gehaald die in de motie wordt opgedragen.

Hierom heeft de fractie van het CDA Maassluis op 8 maart jl. via de griffie nagevraagd wat de stand van zaken is rond de herstelwerkzaamheden van de opgang van de toren van de Groote Kerk.
 
Inmiddels is de maand maart bijna voorbij en hebben wij nog steeds geen enkele informatie ontvangen. Wij zijn hier zeer teleurgesteld over.

Deze maand bezoeken de groepen 8 van de basisscholen in het kader van het het cultuurmenu de Groote Kerk. Het CDA Maassluis vindt het een gemiste kans is dat zij door het overschrijden van de termijn die is vastgesteld in de motie nog steeds de toren niet kunnen beklimmen en het carillon niet kunnen zien.
 
Het CDA Maassluis stelt het College de volgende artikel 51 vragen:
 
1. Waarom is de motie Kerktoren d.d. 11 november 2015 nog altijd niet uitgevoerd? Op 22 december 2015 hebben wij een laatste bericht ontvangen, daarna niets meer. Waarom heeft u de gemeenteraad geen tussentijdse informatie gestuurd?
 
2. In de motie is een bedrag van € 40.000,- beschikbaar gesteld om te starten met de werkzaamheden. Is dit  bedrag conform de motie beschikbaar is gesteld voor de herstelwerkzaamheden? Zo nee, waarom niet?
 
3. In de motie heeft de voltallige gemeenteraad als zijn mening uitgesproken dat andere kwesties geen vertraging mogen geven bij het oplossen van de veiligheidsproblemen. Wij hebben begrepen dat u onder meer over de eigendomskwestie spreekt en dat de veiligheidsproblemen daardoor niet opgelost worden. Waarom houdt u zich niet aan de tekst van de motie?
 
4. De kerkrentmeesters hebben u eind oktober laten weten dat zij per 1 januari 2016 de toren definitief gaan sluiten. Hoe heeft u toen op dit bericht gereageerd?

5. Inmiddels hebben de kerkrentmeesters de toren definitief gesloten. Er wordt niet meer gevlagd en niemand mag meer naar boven. Wat heeft u in de tussenliggende vijf maanden gedaan om ervoor te zorgen dat er wel gevlagd kan worden en het carillon bespeeld kan worden? Hoe lost u het feit op dat de beiaardiers niet meer naar boven kunnen?
 
6. Hoe vaak heeft u overleg gehad met de kerkrentmeesters? Wij  hebben begrepen dat u op 21 december 2015 overlegd heeft en daarna pas weer op 21 maart 2016. Wat heeft u in de tussentijd gedaan? Gezien de urgentie van de veiligheid van de toren en de datum genoemd in de motie begrijpen wij niet dat u ook nu weer geen nieuwe afspraak gemaakt heeft. Wij ontvangen graag een uitleg.  
 
7. Welke concrete afspraken heeft u 21 maart jl. met de kerkrentmeesters gemaakt?
 
8. Wanneer starten de werkzaamheden en wanneer kan de toren weer opengesteld worden?

9. Op 23 februari jl. heeft u besloten om een investeringsbedrag van € 20.000,- beschikbaar te stellen voor de aanschaf van een pneumatisch systeem voor bespeling van het carillon van de Groote Kerk. Het onderhoud aan het carillon kan niet plaatsvinden zolang de toren gesloten is. Wanneer wordt dit nieuwe systeem voor bespeling van het carillon geplaatst?
 
Wij kijken uit naar de beantwoording van onze vragen.

Met vriendelijke groet,
CDA Maassluis

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.