29 september 2015

CDA Maassluis vraagt aandacht voor Kraamafdeling Vlietland

In het actualiteiten halfuur heeft het CDA Maassluis aandacht gevraagd voor de voorgenomen sluiting van de kraamafdeling op de locatie Vlietland. Dit heeft als gevolg dat aanstaande moeders (en vaders) naar de locatie Franciscus in Rotterdam zullen moeten mochten zij in een ziekenhuis gaan bevallen. Als CDA vinden wij dit een onwenselijke situatie, uit oogpunt van gezondheid van moeder en kind, maar ook voor de periode na de bevalling. De bereikbaarheid, via de weg in tijden van verkeersdrukte, maar ook via openbaarvervoer zal onderdruk komen te staan en de reistijd zal toenemen.

Het is van belang dat de zorg in de regio geborgd is en de verplaatsing van het Holy Ziekenhuis naar Schiedam, verder verplaatsing naar Rotterdam zal daar niet aan bijdragen.

Hoewel dit niet van de Maassluise raad is, heeft de wethouder aangegeven dat hij in gesprek is met het bestuur van de ziekenhuizen en de zorg van het CDA Maassluis en de gehele raad zal overbrengen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.