15 mei 2018

CDA, VVD, PvdA en D66 bereiken coalitieakkoord

CDA, VVD, PvdA en D66 hebben samen een akkoord bereikt. Dit is vandaag eerst naar de andere politieke partijen in de gemeenteraad en daarna naar buiten gecommuniceerd.

De titel en het motto van het akkoord is:

Samen Maassluis: investeren in een duurzame toekomst

Het CDA Maassluis kijkt terug op een intensief en positief proces. Na de verkennende informatiefase onder leiding van Fenny Helfferich, is de afgelopen weken onderhandeld over de inhoud. Hilde Westera, directeur van het partijbureau van het CDA, was daarbij de formateur die het proces heeft begeleid.

In het akkoord staat wat de partijen samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en andere politieke partijen willen vernieuwen en versterken en waar de prioriteit liggen. 

De coalitiepartijen hebben met elkaar bewust gekozen voor een akkoord op hoofdlijnen met per beleidsterrein een aantal concrete plannen. Alle partijen willen investeren in de toekomst van Maassluis en haar inwoners. Dit vertaalt zich in zowel investeringen in de stad als in de samenleving.  Bij het opstellen van het akkoord is niet alleen uitgegaan van de politieke speerpunten van de coalitiepartijen. Bewust is voor een bredere inbreng gekozen.  De adviesraden van de gemeenteraad en de andere politieke partijen zijn gevraagd om belangrijke punten voor het coalitieakkoord aan te dragen. De positieve en inhoudelijke reacties op dit verzoek waarderen wij zeer en veel punten hebben een plek in het akkoord gekregen.

Aankomende vrijdag is de presentatie van het coalitieakkoord. Daarbij wordt ook het nieuwe team van wethouders gepresenteerd. Dit zijn:

  • Corine Bronsveld-Snoep (CDA, deeltijd)
  • Fred Voskamp (CDA, voltijd)
  • Gerard van der Wees (VVD, voltijd)
  • Sjoerd Kuiper (PvdA, voltijd)

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.