22 april 2020

Constand Wassink overleden

Stil van verdriet, maar dankbaar voor wat hij voor ons heeft betekend. Ons bestuurslid en penningmeester Constand Wassink is op 22 april overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Wij gaan zijn droge humor, betrokkenheid en loyaliteit enorm missen.

Constand was sinds 1981 actief lid van het CDA Maassluis. Hij was actief betrokken bij fractiebijeenkomsten, verkiezingscampagne-activiteiten en hij was kandidaat op de kieslijst. Verder was hij graag aanwezig in de stad en woonde hij verschillende congressen bij.

Zijn liefde voor de kerk is hem met de paplepel ingegoten. Dit gaf hij op zijn beurt door aan de jeugd en later aan ouderen. Zijn sterke geloof en het Bijbels evangelie waren zijn leidraad in het leven. Constand ging als ouderling in het ouderenpastoraat regelmatig voor in kerkelijke diensten in De Vloot, als onderdeel van zijn activiteiten in de oecumenische kring. Daarnaast was Constand uitvaartpastor, stadsgids bij de Historische Vereniging Maassluis en bekleedde hij meerdere bestuursfuncties. Als maatschappelijk betrokken Maassluizer ontving hij in 2015 een welverdiende Koninklijke onderscheiding.

Constand hield van de historie en had een sterk geheugen voor feiten, data en gebeurtenissen. Hij schreef meerdere boeken waaronder de roman over de vraag wat de gevolgen zouden zijn als koningin Wilhelmina in 1902 was overleden. Dit boek met de titel 'De republiek wordt uitgeroepen' uit 2017 is een her-vertelling van wat de geschiedenis van ons land had kunnen zijn.

Wij leven intens mee met zijn vrouw Yvonne, de kinderen en kleinkinderen die lange, onzekere en machteloze weken hebben doorstaan en wensen ze heel veel sterkte en kracht.

 

 

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.