18 november 2015

Cultuurvisie 2015-2020 vastgesteld

Op dinsdag 17 november heeft de gemeenteraad van Maassluis de Cultuurvisie 2015-2020 vastgesteld. De Cultuurvisie, met als ondertitel ‘Alles stroomt, niets blijft hetzelfde’, is het resultaat van een interactief proces waarbij inwoners van Maassluis, vertegenwoordigers van het culturele veld, gemeentelijke afdelingen, ondernemers en maatschappelijke organisaties nauw betrokken zijn geweest. De gemeenteraad was unaniem enthousiast over de visie en het tot stand komen ervan.

Tijdens het debat kwam wel naar voren dat verschillende partijen hun vraagtekens hadden bij de financiering, die na 2016 nog niet geformaliseerd is, en het aanstellen van de Cultuurmakelaar. De Cultuurmakelaar zal de culturele activiteiten op lokaal niveau moeten gaan stimuleren, versterken en verbinden.

Omdat de Cultuurmakelaar een groot deel van het budget uitmaakt van de Cultuurvisie en de financiering voor na 2016 formeel nog niet rond is, hebben we als CDA Maassluis voorgesteld om de Cultuurmakelaar het eerste jaar op projectbasis in te zetten en de raad te overtuigen van het nut en de effectiviteit van deze functie.

Op basis van vooraf gedefinieerde doelen zullen we na een jaar, maar voor de begroting 2017, evalueren wat er concreet is gedaan en in gang is gezet voor onze culturele verenigingen. Het college kan dan ondertussen met de kadernota 2017 voorstellen doen voor de verdere financiering van de Cultuurvisie, zodat deze in de begroting van 2017 geformaliseerd kan worden. De wethouder heeft dit toegezegd en gaat aan de slag met het zoeken naar een geschikte persoon, mogelijk een ZZP’er, die als Cultuurmakelaar aan de slag kan.

Aan het einde van het debat werd de Cultuurvisie met een ruime meerderheid aangenomen. Als CDA Maassluis zijn we verheugd dat met het vaststellen van de Cultuurvisie er na jaren weer een nieuwe impuls gegeven wordt aan de cultuur. We vertrouwen erop dat de wijze waarop de visie tot stand gekomen is wordt doorgezet in de uitvoering en alle betrokkenen zich sterk zullen maken voor het uitvoeren van de Cultuurvisie.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.