25 februari 2021

De inbreng van CDA Maassluis aan het landelijke verkiezingsprogramma | een terugblik

In november en december van het afgelopen jaar zijn we druk bezig geweest om een bijdrage te leveren aan de samenstelling van het landelijke verkiezingsprogramma van het CDA. Het landelijk partijbureau was al enige tijd met de verschillende geledingen bezig geweest om een concept-verkiezingsprogramma samen te stellen. Op het plaatselijke niveau hebben we op grond van onze eigen ervaringen kritisch gekeken naar dit concept-verkiezingsprogramma. We kregen hiervoor weinig tijd. Onze inbreng is verwerkt in het provinciale verkiezingsprogramma. Dit is gebeurd tijdens de digitale provinciale ALV. 

Tijdens de digitale landelijke ALV van begin december jl. is het landelijke CDA-partijprogramma tot stand gekomen. De inbreng van de verschillende provincies zijn hier samengevoegd. Alle onderwerpen zijn afzonderlijk besproken in een aantal deelsessies. Het landelijke lijsttrekkerschap was kort hiervoor gewisseld van Hugo de Jonge naar Wopke Hoekstra. Om de lijsttrekker de ruimte te geven voor z’n eigen ideeën heeft het bestuur besloten een extra deelsessie toe te voegen. Hierin werden de persoonlijke punten van Wopke besproken. Op de eerste vergaderdag liep door het grote aantal deelnemers na enige tijd het online-stemsysteem vast. 

Een aantal dagen later is de vergadering voortgezet. Veel openstaande punten zijn toen alsnog behandeld. Op de laatste online vergaderdag is het CDA-partijprogramma vastgesteld. Inhoudelijk hebben we op veel punten commentaar geleverd. Dit commentaar is in de vorm van amendementen verwerkt.

Samen met afdelingen uit omliggende gemeenten hebben we amendementen ingediend voor het tot stand komen betere jeugdzorg. Momenteel stelt de gemeente geld beschikbaar voor het uitvoeren van de jeugdzorg. Het werk wordt uitgevoerd door bureaus. De gemeente heeft een abonnement bij deze bureaus. Gemakkelijke gevallen nemen de bureaus graag. Moeilijke gevallen zijn lastiger te plaatsen en het resultaat is niet altijd naar verwachting. In de praktijk werkt dit systeem niet goed en is onnodig kostbaar. Je kan nu in Nederland gemakkelijker een bureau voor jeugdzorg starten, dan een patatzaak beginnen.

In overleg met omliggende gemeentes zijn amendementen opgesteld om dit systeem te verbeteren. Via het provinciale verkiezingsprogramma is het in het landelijke terecht gekomen. Ook op het gebied van het seniorenbeleid hebben we amendementen aangedragen. Deze amendementen zijn gebundeld in het CDAS en als zodanig in het verkiezingsprogramma verwerkt.

Terugziend kunnen we concluderen dat veel van de ideeën die hier leven in de plaatselijke afdeling terug te vinden zijn in het landelijke verkiezingsprogramma. Onze inbreng kan je in het landelijk verkiezingsprogramma herkennen. Op sommige punten zijn onze amendementen opgenomen in het landelijke verkiezingsprogramma. We hebben dus echt invloed gehad op het CDA-verkiezingsprogramma.

Jan van der Vlugt

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.