In november 2016 hebben het CDA Maassluis en D66 een voorstel in de gemeenteraad ingediend om in Maassluis een onderwijsconferentie te houden. Met brede steun van de andere politieke partijen kreeg het College van Burgemeester en Wethouders de opdracht om ouders, leerkrachten, peuterspeelzalen, jongerenwerk, bibliotheek en iedereen die betrokken is en zich betrokken voelt bij elkaar te brengen. Samenkomen om met elkaar acties te bespreken en bepalen om ons lokale onderwijs verder te verbeteren.

Samen werken aan gelijke kansen

Op woensdagmiddag 20 september 2017 is het zo ver. In de Koningshof vindt de onderwijsconferentie ‘Samenwerken aan gelijke onderwijskansen in Maassluis’ plaats. Het belooft een boeiende bijeenkomst te worden. Interessante lezingen en verschillende workshops bieden de deelnemers de kans om met elkaar het gesprek aan te gaan hoe we nog beter in staat zijn gelijke kansen in het onderwijs te bieden voor alle kinderen in Maassluis. Aandacht is er voor de samenwerking tussen Vroeg- en Voorschoolse Educatie en het Primair Onderwijs, de samenwerking Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs en tot slot voor de doorgaande leerlijn tussen leerlingen van het VMBO en het MBO. De fracties van D66 en het CDA Maassluis kijken uit naar deze onderwijs conferentie en hopen dat veel leerkrachten, ouders en betrokkenen aanwezig zijn. Aanmelden kan nog tot 7 september 2017 via Angelique Poot ([email protected]).

Visie op onderwijs

Wat het CDA Maassluis en D66 betreft is de onderwijsconferentie een goede stap om tot concrete nieuwe, gedragen acties te komen. Acties voor de korte termijn en de langere termijn. Beide politieke partijen zien de uitkomsten graag opgenomen in een nieuwe lokale onderwijsvisie. Een visie op onderwijs die is opgesteld in samenwerking met het onderwijs, het bedrijfsleven en de gemeente en waaruit samenwerking en ambitie spreekt.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.