25 februari 2021

In gesprek met VluchtelingenWerk Maassluis | Werkbezoek

Nu we niet op werkbezoek kunnen, nodigt de CDA-fractie organisaties en verenigingen uit voor digitale ontmoetingen. Vorige week kon dit gelukkig anders. In het ‘corona-proof’ kantoor aan de Nijverheidstraat mochten we op 'digitaal' bezoek bij Vluchtelingenwerk Maassluis. We spraken hier met teamleiders Maria Kluin en Erna van der Vlis over de samenwerking met de gemeente Maassluis en woningcorporatie Maasdelta.

De gemeente Maassluis heeft in 2021 een taakstelling om 44 statushouders te huisvesten en te begeleiden met de inburgering. Het is belangrijk om deze nieuwe inwoners zo snel mogelijk zelfredzaam te maken. Vrijwilligers spelen hierbij een belangrijke rol. Vrijwilligers begeleiden met verschillende zaken en helpen met formulieren. Er wordt goed samengewerkt met andere organisaties in de stad, zoals de Voedselbank en Stichting Boom.

Op 1 januari 2022 wordt de nieuwe wet Inburgering ingevoerd. Gemeenten krijgen een belangrijke rol bij de begeleiding van nieuwkomers. Zo krijgt iedereen een persoonlijk integratieplan en worden de taallessen weer door de gemeente georganiseerd. Stroomopwaarts gaat de plannen uitvoeren. Over het algemeen is Vluchtelingenwerk positief over de samenwerking met de Gemeente Maassluis en woningcorporatie Maasdelta.

Nieuwe vluchtelingen in Maassluis hebben hulp nodig. Ze moeten van alles regelen, terwijl ze nog amper de taal spreken. Daar hebben ze dan ook goede begeleiding bij nodig. VluchtelingenWerk Maassluis is daarom op zoek naar vrijwilligers die hierbij willen helpen. Je leest hier meer over op de website van VluchtelingenWerk.

Laten we ervoor zorgen dat Maassluis een gastvrije en veilige stad is voor alle vluchtelingen en ontheemden die aan ons worden toegewezen. Aan VluchtelingenWerk Maassluis zal het niet liggen!

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.