24 november 2021

Inleveren ongebruikte medicijnen

Recent konden inwoners hun ongebruikte medicijnen inleveren bij een aantal apothekers. Meerdere apothekers zijn gestopt met deze service. Nu geven meerdere apothekers aan dat de inwoners hun medicatie zelf moeten gaan inleveren bij de gemeente Maassluis. Vooral voor oudere inwoners is dat een grote opgave. Deze nieuwe zienswijze van apothekers werkt belemmerend voor het inleveren van oude of niet gebruikte medicatie. 

CDA Maassluis wil dat inwoners gelegenheid hebben om hun medicatie in te leveren en dat dit op een laagdrempelige manier kan plaatsvinden. Inleveren is beter voor het milieu en voorkomt dat medicatie op een andere manier verdwijnt.

De CDA fractie heeft de volgende vragen, in het kader van artikel 51, aan het college:

  1. Heeft u signalen ontvangen dat apothekers gestopt zijn met de service om ongebruikte of oude medicatie terug te nemen? En welke beweegreden liggen daaronder?
  2. Bent u met ons van mening dat apothekers een waardevolle rol kunnen vervullen in het innemen van oude of ongebruikte medicijnen?
  3. Wij zijn van mening dat apothekers en andere zorgorganisaties een waardevolle rol kunnen spelen bij het innemen van ongebruikte of oude medicatie. Welke mogelijkheden ziet u voor apothekers en andere zorgorganisaties, om in de toekomst medicatie in te nemen of te verzamelen?
  4. Wilt u in overleg treden met de apothekers en andere zorgorganisaties, om een oplossing te realiseren? En ons hierover informeren?

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.