01 maart 2018

Jongerendebat

Deze week een leuk stukje in de Schakel over het Jongerendebat wat op 21 februari gehouden werd.

Namens het CDA Maassluis was Chris Voskamp (17) onze deelnemer. Chris verdedigde de stelling dat "De gemeente gratis bijles moet verzorgen". Niet dat de gemeente zelf de klas in gaat, maar voor kinderen die het volgens de leerkracht en de gezinsspecialist nodig hebben, moet bijles beschikbaar zijn. De gemeente kan ervoor zorgen dat de portemonnee van de ouders niet bepaalt of iemand wel of geen bijles kan krijgen/betalen.

De tweede stelling ging over het verbieden van vuurwerk. Chris gaf hierover een korte pitch waarin zij uitlegde dat volgens haar we als gemeente het vuurwerk niet moeten verbieden, want dat zou alleen maar zorgen voor het verplaatsen van het probleem. Het is veel beter om de huidige regels te handhaven: geen illegaal vuurwerk en alleen op tijden dat het mag. Ook stelde zij voor te onderzoeken of er een centraal evenement georganiseerd zou kunnen worden, een vuurwerk- of een lasershow.

Een andere stelling was of het openbaar vervoer langer moest doorrijden in het weekend om jongeren die uitgegaan zijn weer thuis te brengen. Het CDA Maassluis is voorstander van het versterken van het uitgaansleven voor jongeren in de stad. We willen particuliere initiatieven positief ondersteunen. Daarnaast zijn wij voor het langer door laten rijden van het openbaar vervoer. Daarom willen wij de BOB-bus behouden want die rijdt tot diep in de nacht door en brengt je dicht bij huis.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.