18 september 2015

Maassluis biedt crisisopvang

In de afgelopen dagen is door de rijksoverheid nadrukkelijk gevraagd aan de gemeentes om crisisopvang mogelijkheden te bieden voor vluchtelingen. De gemeente Maassluis heeft laten weten 200 vluchtelingen voor 72 uur crisisopvang te kunnen bieden. Het CDA Maassluis vindt het haar verantwoordelijkheid crisisopvang aan vluchtelingen te bieden. De warme reacties vanuit de kerken, moskeeën, vluchtelingenwerk, Maasdelta en de voedselbank geven aan dat we de verantwoordelijkheid samen met instanties zoals de veiligheidsregio en het COA zullen dragen. Primair is een gastvrije en behulpzame houding in verhouding tot wat verantwoordt en veilig is voor zowel de vluchtelingen als de bevolking.

Het is opvallend dat de urgentie niet overal in Nederland gevoeld wordt om snel te reageren. Maassluis steekt in verhouding af met het aanbod dat een aantal omliggende gemeenten hebben gedaan. Het is weliswaar een gemeentelijke afweging, maar zien graag zien dat alle gemeentes en met name de ons omliggende gemeentes ook hun verantwoordelijkheid nemen en ook crisisopvang bieden. Het dragen van verantwoordelijkheid voor het opvangen van mensen in nood is een kwestie van ons allemaal. We hebben het college gevraagd dit nader onder de aandacht te brengen bij onze buurgemeentes.

Voor laatste informatie: http://www.maassluis.nl

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.