10 december 2015

Maassluise college wil veertig extra statushouders opvangen

Het Maassluise college van B en W wil versneld veertig extra statushouders in Maassluis opvangen, na een oproep van de commissaris van de Koning. Het college stelt het Klooster voor, het pand waar jarenlang dak- en thuislozen werden opgevangen op de hoek Zuidvliet/Jan Luyckenstraat en in vijf wisselwoningen in het flatgebouw aan de Mgr. Bekkerslaan.

Maassluis vangt al jaren statushouders op: vluchtelingen die toestemming hebben gekregen om in Nederland te blijven zolang hun vluchtelingenstatus dat toelaat. Deze vluchtelingen hebben een toelatingsprocedure door de IND achter de rug. Voor Maassluis gaat het per jaar om ongeveer zestig mannen, vrouwen en kinderen die na een lange tijd in een AZC te hebben gewoond, eindelijk een begin kunnen maken met hun inburgering.

Het Maassluise college van burgemeester en wethouders neemt zijn verantwoordelijkheid en geeft gehoor aan de vraag van de provincie. Voor de hele regio Rijnmond moeten vijfhonderd statushouders extra worden opgevangen, voor Maassluis gaat het om circa veertig personen.

Burgemeester Edo Haan: "Op basis van onze verantwoordelijkheid zijn we van plan om in Maassluis veertig statushouders extra op te vangen. Hierdoor helpen we mee om de druk op overvolle AZC’s te verminderen.”

Omwonenden zijn geïnformeerd met een bewonersbrief. Daarnaast wordt er voor hen een bewonersbijeenkomst gehouden. Die vindt plaats op maandag 14 december 2015 om 19.00 uur in het stadhuis van Maassluis. Burgemeester Haan geeft  informatie over de voorgenomen opvang.

Op dinsdagavond 15 december debatteert de gemeenteraad over het voorstel van het college van burgemeester en wethouders. Dit debat is ook te volgen via de website van de gemeente Maassluis. 

Als de gemeenteraad akkoord gaat, kunnen de voorbereidende werkzaamheden vervolgens van start gaan. De eerste bewoners van het Klooster en de Mgr. Bekkerslaan verwachten we circa 1 februari 2016.

Op de gemeentelijke website staat de beantwoording van de meest gestelde vragen.
Vragen kunnen verder worden gesteld via een speciaal ingesteld e-mailadres, vluchtelingen@maassluis.nl. Ook is het mogelijk om telefonisch vragen te stellen. Dat kan via 085-7733383.

Het CDA Maassluis is tijdens de informatieavond ook aanwezig.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.