27 februari 2021

Met lelijke woorden kun je niet samenwerken

De (her)benoeming van een Burgemeester is een zorgvuldig en vertrouwelijk proces volgens richtlijnen. Het proces is in handen van een vertrouwenscommissie die wordt gevormd door een vertegenwoordiging van de gemeenteraad. In Maassluis is iedere partij door zijn fractievoorzitter vertegenwoordigd. De eerstvolgende raadsvergadering, 9 maart 2021, wordt de vertrouwenscommissie ingesteld. Eenieder die in dit proces een rol, dus ook de leden van de vertrouwenscommissie, heeft, is gebonden aan geheimhouding, geheimhouding betekent in dit geval dat zaken in het proces ook niet naar buiten kunnen worden gebracht.

Op diverse (sociale) mediakanalen is aandacht besteed aan het herbenoemingsproces van onze Burgemeester Edo Haan. Het is altijd goed als er gediscussieerd kan worden over zaken op inhoud. Echter de toon en de manier waarop onze Burgemeester op een aantal websites alsmede op sociale media wordt bejegend, beledigd en weggezet is buiten alle proporties. Als politieke partijen vertegenwoordigd in de gemeenteraad van Maassluis nemen wij ferm afstand van deze beschadigende aantijgingen.

Namens
CDA – Marcel ’t Hart
VVD – Dick Snoeck
PvdA – Jorrit Keijzer
VSP – Ton Luijendijk
ChristenUnie – John Dolstra
Maassluis Belang – Denise Mulder
Forum van Maassluis – Jan van den Hoek
D66 – Jesse de Jong
GroenLinks – Raoul Kleijwegt

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.