16 februari 2016

Motie behoud kraamafdeling Vlietlandziekenhuis

ractievoorzitter Corine Bronsveld sprak onderstaande tekst uit bij het indienen van de motie tot behoud van de Kraamafdeling op de locatie Vlietlandziekenhuis en de brief van de gemeenteraad aan de Raad van Bestuur hierover. De motie werd daarna unaniem aangenomen en de brief ongewijzigd vastgesteld.  

Brief gemeenteraad Maassluis aan Franciscus Gasthuis en Vlietland

Motie behoud kraamafdeling Vlietlandziekenhuis

Voorzitter,

De gemeenteraad van Maassluis wil vanavond een stevig geluid laten horen aan het bestuur van ons ziekenhuis. Want zo voelt het, als ons ziekenhuis. En wij in Maassluis willen dat ons ziekenhuis goede zorg voor onze inwoners blijft geven. Niet in Rotterdam, maar op de locatie waar we vertrouwd mee zijn geraakt. En dat het wel als ons ziekenhuis voelt, maar het niet ons ziekenhuis is, beseffen wij maar al te goed. 

Voorzitter, het gehele gemeentebestuur, alle raadsfracties doen vanavond een klemmend beroep op het bestuur van het Franciscus Gasthuis en Vlietland om het voorgenomen besluit om de kraamzorgafdeling van de locatie vlietland naar Rotterdam te verplaatsen, niet door te zetten. Kraamzorg, verloskunde en in het verlengde de kindergeneeskunde horen bij ons ziekenhuis. Het is zorg waarvan wij vinden dat deze goed en goed en snel bereikbaar moet zijn.

Met het verplaatsen van de kraamzorgafdeling van de locatie Vlietland naar Rotterdam wordt de bereikbaarheid verslechterd voor zowel patiënten als bezoekers. En bij spoedeisende situaties kan dit ernstige gevolgen hebben.

Zorg komt zo, als het bestuur van het Franciscus Gasthuis en Vlietland  hun voornemens doorzet, echt meer op afstand. En hun plannen raken niet alleen de kraamafdeling, de plannen treffen ook de acute hulp die nu geboden wordt. 

Beide voornemens maken dat we hier staan. Met een motie en een brief. Een motie die het College oproept deze bezwaren, onze zorgen nogmaals en met kracht over te brengen bij het bestuur van het Franciscus Gasthuis en Vlietland en aan te dringen op heroverweging. Dit doet u al op ons eerdere verzoek, maar het komt er nu echt op aan. En met deze uitspraak van de raad sturen wij u met een stevige boodschap op pad. 

En wij staan hier als politiek niet alleen in. De zorgen worden breed gedragen en wij zijn teleurgesteld dat het bestuur van het Franciscus Gasthuis en Vlietland nog altijd niet tegemoet is gekomen aan alle oproepen. Als maatschappelijke voorziening hoor je juist in overleg te gaan met het maatschappelijk veld waarin je,  in dit geval letterlijk, opereert.  

Wij pleiten om te werken aan een gedragen voorstel. Een voorstel dat tot stand komt vanuit overleg. Overleg met de huisartsen, de verloskundigen. Overleg met de professionals én met de politiek die de inwoners vertegenwoordigen. 

Voorzitter, daarom niet alleen een motie die een beroep doet op het College maar ook een brief van deze gemeenteraad direct aan het bestuur van ons ziekenhuis. Een brief waarin wij het bestuur aanspreken om in overleg te gaan en tot een heroverweging te komen. Een brief waarin wij het bestuur oproepen om aan de belangen van onze inwoners tegemoet te komen zodat de beschikbaarheid van ons kwalitatief hoogwaardige regionale ziekenhuis in Schiedam wordt gewaarborgd.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.