27 oktober 2016

Onderwijs in Maassluis

Vele organisaties zijn betrokken bij het onderwijs van de kinderen in Maassluis. Van kinderopvang en peuterspeelzaal, tot basisschool en later het voortgezet onderwijs. Organisaties die zelfstandig veel werk verzetten om het beste uit onze kinderen te halen en hiernaast samenwerken bij overdracht. Natuurlijk als kinderen doorstromen van de ene naar de andere school, maar ook op het moment dat het minder goed gaat met een kind en meer ondersteuning nodig is.

Hoewel de gemeente bij het onderwijs zelf niet inhoudelijk betrokken is, neemt dit niet weg dat de gemeente wel een rol heeft en deze ook actief oppakt als het gaat om goed onderwijs en het ontwikkelen van talenten. Het CDA Maassluis en D66 vinden onderwijs, net als zoveel partijen, belangrijk en vinden dat het goed is dat we met elkaar gaan kijken of we samen het onderwijs in Maassluis nog aantrekkelijker en beter kunnen maken.  

Hoe kunnen we met elkaar de VVE efficiënter maken? Welke stappen kunnen gezet worden als het gaat om het versterken van ouderbetrokkenheid? Hoe maken we huiswerkbegeleiding bereikbaar voor iedereen? Hoe versterken we de doorgaande leerlijn? Hoe voorkomen we dat kinderen voortijdig afhaken en uit het zicht raken?

Wij willen investeren in goed onderwijs en weten dat we hier niet alleen in staan. De kracht zit juist in de gedeelde waarden bij alle partijen om kinderen de beste kansen te bieden. Ons idee is dat het goed is om niet alles zelf te bedenken als politiek, maar juist de vele deskundigen en betrokkenen uit het veld te betrekken. Misschien leven er al ideeën om het net anders of helemaal anders aan te pakken, iets nieuws te ontwikkelen of juist vast te houden aan bestaand beleid omdat dit prima werkt.

Een aantal jaar geleden is in Maassluis een onderwijsconferentie georganiseerd en een nieuwe onderwijsconferentie vinden D66 en het CDA Maassluis meer dan de moeite waard. Breng ouders, leerkrachten, peuterspeelzaal, jongerenwerk, bibliotheek en andere partners bij elkaar, voer met elkaar het gesprek over wat er goed gaat, waar het beter kan en waar knelpunten liggen. Daag elkaar uit om zo in Maassluis voor onze kinderen het best beschikbare onderwijs te bieden om zo de kinderen tot hun volle potentie te laten groeien.

CDA Maassluis
D66 Maassluis

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.