14 april 2016

Openingstijden publieksbalie Stadhuis

Op 11 november 2015 heeft het CDA Maassluis een motie ingediend waarin wij het College opdracht gaven om een verruiming van de openingstijden van de publieksbalie in ons stadhuis mogelijk te maken. Als CDA Maassluis zijn we van mening dat de openingstijden beter kunnen aansluiten op de school- en werktijden van onze inwoners.

Het College heeft de mogelijkheden in kaart gebracht en tijdens een commissie behandeling op 5 april is dit voorstel besproken. De gemeenteraad heeft unaniem het College gesteund in hun voorstel om de reguliere opening van het stadhuis aan te passen van 08.30 – 17.00 uur naar 08.00 – 16.00 uur en om tijdens de piekperiode april - juni (tot zomervakantie basisschool) het burgerzakenloket een extra avond (maandag) open te stellen van 16.00 tot 20.00 uur. Ook is het burgerzakenloket op de traditionele drukste dag, de dinsdag tijdens de piekperiode onafgebroken open van 08.00 tot 20.00 uur.

De nieuwe openingstijden gaan al voor de piekperiode van dit jaar in en wij hopen dat de goede service die de gemeente nu al biedt, verder verbetert.

Onze motie ging ook over het onderzoeken van de zaterdagopenstelling. De kosten die hieraan verbonden lijken in Maassluis sterk af te wijken van sommige andere gemeenten die ook een zaterdagopenstelling kennen. Zo bleek uit navraag van het CDA Maassluis bij andere gemeenten. Tijdens de commissiebehandeling werd helder dat de hoge kosten in Maassluis vooral worden veroorzaakt door de manier waarop overheadkosten worden toegerekend. Dit wordt nu nader in kaart gebracht en uitgewerkt. Het is goed dat de wijze waarop de overheadkosten in Maassluis worden toegekend en verwerkt opnieuw wordt bekeken.

Het CDA Maassluis kijkt uit naar de verruiming vanaf mei dit jaar en hoopt dat veel inwoners hierdoor nog makkelijker en sneller terecht kunnen op het stadhuis. Er is afgesproken dat later dit jaar een nieuwe uitwerking volgt van de mogelijkheid om de opening op dinsdagavond ook buiten de piekmaanden van 19.00 uur verder te verruimen naar 20.00 of mogelijk 21.00 uur en welke mogelijkheden er zijn voor een zaterdagopenstelling. Wellicht dat door de overheadkosten transparanter op te nemen en te verwerken, er kansen liggen om tegen lagere kosten nog meer te doen. De service van de publieksbalie is al heel goed blijkt uit alle onderzoeken, en wellicht kan de verruiming van de openingstijden ervoor zorgen dat de waardering nog verder wordt verhoogd.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.