19 mei 2018

Samen Maassluis: investeren in een duurzame toekomst

Op vrijdag 18 maart sprak fractieleider Corine Bronsveld-Snoep de onderstaande tekst uit bij de presentatie van het coalitieakkoord: Samen Maassluis, investeren in een duurzame toekomst.

Samen Maassluis

Investeren in een aantrekkelijke en levendige stad. Dit betekent dat we cultuur en evenementen verder willen versterken, dat we gaan voor goede sportvoorzieningen en een mooie openbare ruimte. 

Investeren in een samenleving waar ruimte is om van elkaar te verschillen, waar we betrokken zijn bij elkaar en goed zorgen voor wie extra ondersteuning nodig heeft.  

Investeren in de toekomst: in goed onderwijs, duurzaamheid en passende woningbouw voor iedereen.

Hoofdlijnen en brede inbreng

Dit zijn hoofdpunten uit het coalitie akkoord. Een akkoord dat geen antwoord biedt op alle uitdagingen die de komende jaren op ons pad komen. Daarvoor verandert de wereld te snel. Het akkoord laat hierom ruimte: financiële ruimte naar de toekomst toe en ruimte om met elkaar keuzes te maken. Hoe we bijvoorbeeld de nieuwe wijk de Kade verkeerskundig willen ontsluiten of hoe we het inzamelen van afval willen organiseren.  

Dit was ook de wens vanuit de meeste politieke partijen die naar voren kwam uit de verkennende ronde van de formatie. Het is voor ons belangrijk om met die wensen rekening te houden. De titel van het coalitieakkoord is Samen Maassluis. 

En hoewel we met elkaar van mening mogen verschillen en elkaar scherp moeten houden, is het ook goed om overeenkomsten te zoeken en oog te hebben wat voor een ander belangrijk is.  

Daarom zijn voor het eerst in Maassluis niet alleen de speerpunten van de coalitiepartijen opgenomen in het akkoord. We hebben bredere inbreng gezocht. Want samen kunnen we meer. 

We hebben de adviesraden: de Culturele Raad Maassluis, de Maassluise Sport en Recreatieraad en de Adviesraad Samenlevingszaken hun belangrijkste punten gevraagd en dit verzoek ook aan de andere politieke partijen gedaan. 

Veel punten zijn opgenomen in het akkoord. En ik spreek graag mijn waardering uit voor de reacties die we hebben mogen ontvangen en wil iedereen hiervoor bedanken.

Hoewel we aan de ene kant ruimte laten om samen uitvoering te geven en keuzes te maken,  is het akkoord aan de andere kant ook concreet. Want we kiezen voor actieve ondersteuning van onze leerlingen en leerkrachten, voor het verbeteren van het onderhoud van wegen en groen en het versterken van al het moois dat Maassluis biedt. Van cultuur en sport tot aan het bieden van ondersteuning en goede zorg dichtbij.

Wij beseffen heel goed dat het uiteindelijk niet gaat over woorden op papier maar wat je daarmee doet. Wij zijn blij met hele gemotiveerde fracties in de gemeenteraad. 

Nieuw team

Het nieuwe wethouders-team heeft er zin in. Het team kent een vertegenwoordiging vanuit de drie grootste partijen. CDA, VVD en de PvdA. D66 had de mogelijkheid om geen wethouder te leveren al in de verkennende ronde aangegeven. 

Hoewel het stemmenaantal, zetelaantal en wethoudersaantal per coalitiepartij verschilt, is bij alle gesprekken een gelijkwaardige inbreng van iedere partij uitgangspunt geweest. Zo zijn alle coalitiepartijen even verbonden met het akkoord en hebben zij vertrouwen dit nieuwe team van 4 wethouders.  Een aantal waaruit blijkt dat is rekening gehouden met de uitspraak van de burgemeester dat er maar 4 parkeerplaatsen bij het stadhuis zijn voor wethouders en dat dit niet voor niets is.

De portefeuilles passen bij de personen en komen overeen met de wensen die kandidaten hebben aangegeven. Maar sommige uitdagingen laten zich niet in één portefeuille vangen. Uit de verkennende ronde kwamen vier belangrijke en overkoepelende thema’s onder de politieke partijen naar voren waarin we extra moeten investeren en leefde de wens voor coördinerende wethouders.  

Het team dat op de fiets hoort, maar misschien ook met de auto naar het stadhuis gaat, bestaat uit:
Gerard van der Wees, de kandidaat wethouder die wordt voorgedragen om aan het werk te gaan met de portefeuille financiën, economie, duurzaamheid, milieu, sport, recreatie en als coördinerend wethouder duurzaamheid.

Sjoerd Kuiper kijkt ernaar uit zich als wethouder in te zetten voor de stedelijke ontwikkeling, volkshuisvesting en ruimtelijke ordening, sociale activering, werk en inkomen en is beoogd coördinerend wethouder sociale cohesie.

Fred Voskamp wordt voorgedragen voor de portefeuille stedelijk beheer, verkeer en vervoer, onderwijs en jeugd, informatievoorziening en automatisering en als coördinerend wethouder jongeren. 

Corine Bronsveld-Snoep, kandidaat wethouder in deeltijd voor de portefeuille zorg, jeugdzorg, wijkteam, lokaal armoedebeleid, cultuur en coördinerend wethouder ouderen.

We zijn een nieuw team, en hoewel we ons jong voelen en hopen te ogen, zijn we voor veel van jullie vertrouwde gezichten. We hebben er zin in om samen met inwoners, verenigingen, ondernemers en alle partijen in de gemeenteraad ons in te zetten voor Maassluis. Een stad vol historie en een sterk verenigingsleven. Met creatieve initiatieven, ondernemers met hart voor hun stad en inwoners met eigen ideeën voor hun straat en buurt. 

Een stad om trots op te zijn, waar de gemeentelijke organisatie en het gemeentebestuur dienstbaar aan is en moet zijn. Heel graag dragen wij daaraan bij vanuit de gemeenteraad en het College. 

En in het College zitten niet alleen wethouders maar heel belangrijk: ook onze burgemeester. En ik wil onze burgemeester namens de partijen zeer bedanken voor zijn aanwezigheid en de positieve woorden in zijn reactie op het coalitieakkoord: Samen Maassluis. 

Tot slot, bedank ik Fenny Hellferich en Hilde Westera voor het in verschillende fases begeleiden van het proces én natuurlijk: onze geweldige griffier, René van der Hoek. Hij was van begin tot het eind bij alle gesprekken aanwezig en was onmisbaar. René voor alle ondersteuning in de volle breedte willen wij jou en je vrouw die je veel avonden en ook zaterdagen heeft moeten missen, bedanken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.