08 maart 2019

Schriftelijke vragen activiteitenbesluit Wet Milieubeheer

Per 1 juli 2019 verandert het activiteitenbesluit Milieubeheer. Naast de energiebesparingsplicht voor bedrijven en instellingen voor toepassen van energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder komt er een informatieplicht.

Deze informatieplicht houdt in dat bedrijven en instellingen uiterlijk 1 juli 2019 bij het e-Loket van RVO.nl rapporteren welke energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder ze hebben genomen.

Het bevoegd gezag moet die informatie uit het systeem gebruiken om prioriteiten te stellen en om over te gaan tot toezicht of handhaving.

Het bevoegd gezag is die instantie die de omgevingsvergunning afgeeft. De gemeente heeft daarom een rol in deze wetgeving.

CDA Maassluis heeft de volgende vragen:

  1. In hoeverre dient de gemeente zelf te rapporteren over de door haar zelf toegepaste energiebesparingsmaatregelen voor haar eigen panden?
  2. Gebruikt de gemeente een planning om de wettelijke datum van 1 juli 2019 halen voor haar eigen panden en wat is de huidige status?
  3. Heeft de gemeente in beeld hoeveel bedrijven en instellingen zijn gevestigd in Maassluis die mogelijk zouden moeten gaan melden? Zo ja hoeveel?
  4. De meldingsplicht is bij veel bedrijven en instellingen nog onbekend. Op welke wijze worden bedrijven benaderd dan wel voorgelicht?
  5. Op welke wijze denkt de gemeente Maassluis haar handhavende rol te gaan vormgeven?

Wij zien uw antwoorden met belangstelling tegemoet.

Met vriendelijke groet,
CDA Maassluis

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.