25 januari 2019

Schriftelijke vragen leegstaande politiebureau Westlandseweg

Het voormalige politiebureau van Maassluis aan de Westlandseweg wordt al een poosje niet meer als politiebureau gebruikt. In het kader van artikel 51 van het reglement van orde willen we u graag de volgende vragen stellen:

  1. Wie is de huidige eigenaar van het gebouw van het oude politiebureau aan de Westlandseweg? En bent u met de eigenaar in gesprek over een nieuwe invulling hiervan?
  2. Wat is het plan van de huidige eigenaar met het gebouw?
  3. Welke visie heeft het college ten aanzien van de invulling van het gebouw?
  4. Het gebouw was als politiebureau in gebruik, welke andere functies zijn er volgens bestemmingsplan ook mogelijk? En sluit dat aan bij eventuele mogelijke plannen van de eigenaar of de visie van de gemeente?
  5. In hoeverre kan de gemeente als lokale overheid medebepalen wat er met het gebouw gaat gebeuren?
  6. In 2017 is de leegstandsverordening door de raad vastgesteld, het voormalige politiebureau valt buiten het werkingsgebied. In hoeverre heeft het college nog andere mogelijkheden om langere leegstand danwel ongebruik te voorkomen of te beperken?

Wij kijken uit naar uw beantwoording,

Fractie CDA Maassluis

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.