De antwoorden van het College op onze vragen van 5 oktober jl. over verkeersveiligheid zijn binnen. 

Twee punten:

1. Het College geeft in haar antwoorden aan dat we in Maassluis dit soort technieken gebruiken, dit is mooi maar tegelijk zien wij ruimte om hierop extra in te zetten.

2. We hebben in onze vragen speciaal aandacht voor een veilige oversteek naar de sportcomplexen aan de dr. Albert Schweitzerdreef. Goed dat het College dit punt verder uitwerkt en dat er komend jaar een zebrapad wordt aangelegd ter hoogte van het MSV-complex welke ook in de donkere uren goed zichtbaar is. Natuurlijk gaan we vragen of het College zorgt dat ook andere verenigingen langs de dr. Albert Schweitzerdreef net als MSV goed en veilig bereikbaar worden gemaakt in 2018.

Het CDA Maassluis heeft de antwoorden van het College geagendeerd om deze en andere punten in de commissie met elkaar te bespreken.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.