Speerpunten gezinnen

De belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma voor een gezinsvriendelijk Maassluis.

Een nog mooier en leuker Maassluis

 • Goede binnensportvoorzieningen en inzetten op nieuwbouw van de Olympiahal.
 • Buitensportverenigingen ondersteunen in hun plannen en sportvoorzieningen in parken en langs het Scheur aanleggen.
 • Het zwembad nog aantrekkelijker te maken met een vernieuwd sport- en buitenbad.
 • Uitbreiding van evenementen, zoals meer dagen genieten van Waterwegpop.
 • Verfraaien van wijken met meer planten en bloemen en door het gedateerde groen om te vormen en goed te onderhouden.
 • Doortrekken van de historische uitstraling van de binnenstad naar de Haven.

Ondersteuning van de leraar en de leerling

 • Investeren in goede schoolgebouwen voor het primair- en voortgezet onderwijs en het aantrekkelijker maken van schoolpleinen voor leerlingen én kinderen in de wijk.
 • Sterk onderwijsaanbod in Maassluis op alle niveaus. Waar de gemeente positief kan bijdragen, doen we dat. De scholen staan er niet alleen voor.
 • Instellen van een fonds waaruit projecten kunnen worden gestart die positief zijn voor het ontwikkelen van vaardigheden, die leerlingen in de toekomst nodig hebben.
 • Kinderen die het nodig hebben, kunnen gebruik maken van gratis huiswerkbegeleiding. Zo ondersteunen we de leerling en de leraar.
 • Peuteropvang op maat met meer aandacht voor taal en beweging.
 • Ondersteuning van de gemeente voor scholen die willen inzetten op het versterken van de ouderbetrokkenheid.

Kindvriendelijke wijken

 • Iedere wijk krijgt een grote speelgelegenheid en dichtbij huis kleine, leuke speelplaatsen.
 • We zetten in op ruime goedkopere woningen voor grote gezinnen en op de bouw van luxere, duurdere woningen voor wie ruimer wil en kan wonen.
 • Omdat het leven niet altijd loopt zoals je denkt of wilt, willen wij dat er in Maassluis voldoende ruimte is voor tijdelijke bewoning bij scheiding.
 • Veilig op de fiets of lopend naar de vereniging of school door waar nodig aanpassingen in de buitenruimte te doen.
 • Streng toezien en handhaven op het verkeer in de omgeving van scholen.

Zorg voor elkaar

 • Inzetten op zorg dichtbij. Door goede bereikbaarheid en spreiding van huisartsenposten, nieuwbouw van de Franciscus polikliniek en het aantrekken van zorg- en herstelhotels.
 • Zorg betaalbaar houden voor chronisch zieke inwoners met een laag inkomen door het beperken van eigen bijdrages en collectieve verzekeringen.
 • Kinderen de mogelijkheid bieden om mee te kunnen doen op school, om te sporten en cultuur te beleven, ook als het inkomen van ouders dit niet toelaat.
 • Tegengaan van pesten en eenzaamheid zijn speerpunten.  

Gemeentelijke dienstverlening

 • De dienstverlening van de gemeente is persoonlijk en beschikbaar. Ook in de avonduren en op zaterdag.
 • We maken het makkelijker voor inwoners door onnodige regels te ruimen en door minder met vergunningen te werken en meer met algemene regels. Ons doel: niet twee keer dezelfde vraag, minder rompslomp en kosten voor inwoners.
 • De gemeente communiceert actief: naar u als wijkbewoner via een wijkapp, via de sociale media en in de stad.

Bescherming en veiligheid

 • Blijvende inzet op tijdige spoedeisende hulp van brandweer, ambulance en politie.
 • Streng op overlast, intimidatie en wangedrag. De APV wordt uitgebreid met nieuwe regelgeving die het beter mogelijk maakt dit aan te pakken.
 • Veiligheid dichtbij: in de wijk. De wijkagent, team handhaving en de groenmedewerkers werken samen in één team in één wijk. Bereikbaar, herkenbaar en beschikbaar.
 • Inzet tegen woninginbraken. Door samenwerking tussen gemeente en woningbouwcorporaties en Verenigingen van Eigenaren en door een strikt verbod op verkoop en fondsenwerving aan de deur.
 • Verlichte omgeving. Storingen in de openbare verlichting kunnen niet altijd voorkomen worden, wel moeten deze sneller gerepareerd worden.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.