MINIMA MAXIMAAL VERDER HELPEN

Het CDA Maassluis staat voor een gemeenschap waarin iedereen mee kan doen. Meedoen is niet voor iedereen op elk moment mogelijk. Wij ondersteunen daarom onze armste inwoners en kiezen voor een beleid waarmee onze inwoners verder geholpen worden naar een betere situatie. Het CDA Maassluis zet in op het voorkomen van armoede, het financieel ondersteunen van onze armste inwoners en passende en activerende begeleiding naar een financieel gezonde situatie met toekomstperspectief.

11.1 Armoede voorkomen, uit de armoede komen

Armoede, een situatie die niemand wenst en iedereen kan overkomen. De oorzaken van armoede zijn divers. Het CDA Maassluis staat voor een samenleving waarin wij ons actief inzetten om te voorkomen dat inwoners met financiële problemen in armoede raken. Samen werken aan een beter perspectief. 

  • Voorkomen door meer openheid en doorbreken taboe
  • Ondersteuning op maat
  • Perspectief bieden, ook voor inwoners met stille armoede

11.2 Onze kinderen verdienen het

Het CDA Maassluis zet in op een stad waarin ieder kind kan meedoen, talenten kan ontwikkelen en kind mag zijn. Armoede onder kinderen is een grote zorg, ook omdat het zo lastig is om armoede te ontgroeien.

  • Iedereen kan meedoen op school
  • Samenwerking om te komen tot tegemoetkoming in de kosten voor sport of cultuur

11.3 Senioren tellen mee

Veel senioren zijn vitaal en volop actief. Niet alle ouderen hebben het geld om op pad te gaan of lid te worden van een vereniging. Het CDA Maassluis vindt het belangrijk dat ouderen met een beperkt inkomen mee kunnen doen, we bieden daarom zorg- en inkomensondersteuning. 

  • Tegemoetkoming kosten openbaar vervoer
  • Maatwerk in armoedebeleid

11.4 Samen werken met betrokken partners

In Maassluis hebben wij betrokken vrijwilligers en ondernemers die zich inzetten voor inwoners die het financieel zwaar hebben. Het CDA Maassluis beseft hoe hard wij hun betrokkenheid nodig hebben.

  • Samen met maatschappelijke partners, ervaringsdeskundigen en de doelgroep beleid opstellen en uitvoeren
  • Invullen en uitvoeren armoedebeleid samen met lokale ondernemers

 

Voor al onze plannen bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.