Openbare buitenruimte

3.3 Maassluis is een stad met een buitenruimte die schoon, heel en veilig is. Met elkaar dragen we zorg voor onze eigen leefomgeving. Leuke speelplekken dichtbij, een groene stad, goed onderhouden wegen en straten maken Maassluis een fijne plek voor alle inwoners. Buiten ontmoeten we elkaar. Daarom is het belangrijk om hier als gemeente in te blijven investeren en met elkaar de stad mooi en verzorgd te houden. 
 

De afgelopen jaren hebben we samen met inwoners, organisaties en andere politieke partijen:

 • Kades zoals de Wip en de Goudsteen hersteld en de Lijndraaiersbrug gerenoveerd, zodat deze weer tientallen jaren veilig mee kunnen.
 • Geïnvesteerd in de openbare verlichting in de stad. Er zijn minder storingen en de storingen die er zijn worden sneller opgelost. 
 • Het voor inwoners makkelijker gemaakt om digitaal een melding te doen over afval, verlichting en andere problemen in de buitenruimte. De gemeente pakt die zo snel mogelijk op en geeft in de nieuwe meldingsapp een terugkoppeling wanneer we aan het werk gaan en wanneer het werk is afgerond. 
 • Op voorstel van CDA Maassluis is ons maaibeleid aangepast om de stad fleuriger te maken en de biodiversiteit te vergroten.
 • Ons ingezet om zwerfafval te verminderen, met opruimacties en het ondersteunen van inwoners die zich hiervoor willen inzetten. Als gemeente zetten we ons in om containers en afvalbakken op tijd te legen, waar we afval naast de container tegenkomen wordt handhavend opgetreden.

 

De komende jaren vinden we het belangrijk dat:

 • We investeren in groen, door het verbeteren van de kwaliteit van het groen en paden in bestaande parken en het aanleggen van twee nieuwe groene verblijfsgebieden. Hierbij denken we aan een park met wandel- en fietspaden op de Oude Maasdijk en het verplaatsen van de vrachtwagenparkeerplaats langs de Industrieweg ten gunste van een groene zone.
 • We minimaal voor iedere gekapte boom een boom terugplaatsen en streven naar meer. Waar mogelijk faseren we het kappen en herplanten van bomen, om de natuurwaarde van oudere bomen te behouden en bomen ruimte geven om te groeien. Bomen maken de omgeving mooier, bomen geven schaduw en het verhoogt een prettige leefomgeving. 
 • Inwoners actief betrokken worden als groot onderhoud in hun buurt in de planning staat. Zo kunnen we kijken of we ervaren knelpunten direct kunnen meenemen en oplossen. Door inwoners meer ruimte en steun te geven, kunnen initiatieven mogelijk gemaakt worden. We zetten hierbij de bestaande Wijkdeals in en breiden dit uit met mogelijkheden om de wijk duurzamer te maken en meer speel- en ontmoetingsplekken in de wijk te creëren. 
 • We blijven inzetten op het verminderen van de kleine ergernissen die inwoners hebben. Hondenpoep is zo een ergernis. We innen geen hondenbelasting, wel zetten we in op een maximale boete wanneer inwoners zich niet houden aan de opruimplicht of geen opruimmiddelen bij zich hebben. 
 • We een groennorm bepalen voor verdere woningbouwontwikkelingen. Functioneel groen meenemen in de inrichting draagt bij aan een beter gevoel van welzijn en dus aan de gezondheid van inwoners. Een voorbeeld is groene parkeervakken aanleggen.
   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.