EEN PLEK VOOR IEDEREEN

Maassluis, de stad waar ruimte is om van elkaar te verschillen. De stad, die een plek biedt voor iedereen. Waar wij ontspannen met elkaar omgaan en waar wij scherp zijn op waar spanning ontstaat. Maassluis is voor ons de stad waarin wij samen de schouders eronder zetten en de handschoen oppakken. Waar wij allemaal gelijkwaardig zijn en waar je de vrijheid hebt om te zijn wie je bent. Wij zijn met elkaar verbonden omdat we meer met elkaar delen, dan waarin wij van elkaar verschillen. Een unieke samenleving waar het CDA Maassluis graag verder aan bijdraagt door: regels te ruimen, ondersteuning te bieden en in te zetten op ontmoeting.

4.1 Regels ruimen, ruimte bieden

Door de vele formulieren en procedures zien inwoners, verenigingen, organisaties en ondernemers soms door de bomen het bos niet meer. Om ruimte te bieden aan de samenleving, kiezen wij om over de volle breedte van het gemeentelijk beleid regels ruimen en het makkelijker maken. 

 • Waar mogelijk zet de gemeente vergunningen om naar algemene afspraken
 • Werkbare veiligheidseisen
 • Vereenvoudiging en ondersteuning

4.2 Verenigingen

Maassluis, de stad waar je als inwoner graag woont en als bezoeker graag naar toe gaat. Onze stad biedt ruimte voor ontspanning en kent levendigheid dankzij de vele verenigingen. De waarde hiervan willen wij de komende jaren verder uitdragen en ondersteunen. 

 • Ruimte voor verenigingen
 • Ondersteuning op maat
 • Samen voor de toekomst, zorgen voor voldoende vrijwilligers

4.3 Scherp op spanningen, kiezen voor ontmoeting

Maassluis is dichtbebouwd en dichtbevolkt. Dit betekent aan de ene kant dat alles prettig dichtbij en bereikbaar is, aan de andere kant kan dit ook spanning veroorzaken. Jong en wat ouder, hier of elders geboren. In Maassluis is iedereen gelijkwaardig en heb je vrijheid in levensovertuiging, vrijheid om te houden van wie je wilt en de vrijheid om zichtbaar jezelf te zijn. Wij kunnen sterk verschillen in ons verleden en in onze ervaringen, maar leven met elkaar vanuit een belangrijke waarde: tolerantie. Het CDA Maassluis kiest niet voor grote woorden, maar staan voor het uitdragen van verbinding. Wij leven allemaal in Maassluis en wij zetten ons in voor een ontspannen samenleving. Dit kan alleen door ook scherp te zijn op waar spanning ontstaat, waar vrijheden dreigen te worden beknot, waar vooroordelen leven en tolerantie onder druk staat. 

 • Gelijke behandeling
 • Iedereen is anders, kansen voor iedereen
 • Stimuleringsfonds samenleving

4.4 Thema pesten is een speerpunt

Pesten is een breed maatschappelijk probleem. Maassluis gaat als gemeente nog meer inzetten op het tegengaan van pesten en het beter leren omgaan met situaties waarin gepest wordt. Pesten is nooit oké.

 • Samenwerking met maatschappelijke partners
 • Heldere aanpak, actieve ondersteuning en informatie

4.5 Statushouders 

Het CDA Maassluis staat voor een samenleving waarin inwoners die vanuit moeilijke omstandigheden komen, opgenomen worden in en mee kunnen doen aan onze lokale samenleving. 

 • Zorgen voor een goede start
 • Maatwerk als investering voor de toekomst

4.6 Actieve inwoners

Inwoners zijn vaak betrokken bij hun wijk. Wij willen hier ruimte aan bieden. De gemeente zorgt voor wijkteams, inwoners krijgen meer zeggenschap en een eigen budget. Maassluis dichtbij organiseren. 

 • Wijkteams die aanspreekbaar en bereikbaar zijn in de wijk
 • Wijkbudget voor projecten in de buitenruimte of versterking van sociale cohesie

4.7 Maassluis beleven

Maassluis is een fijne stad om in te wonen. De komende jaren willen wij Maassluis nog aantrekkelijker maken.  

 • Meer evenementen en versterken uitgaansleven
 • Betrokkenheid inwoners, jong en oud, bij opstellen van gemeentelijk beleid
 • Inzet op jongerenwerk en senioren welzijnswerk

 

Voor al onze plannen bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.