Speerpunten senioren

De belangrijkste punten uit het verkiezingsprogramma voor een seniorvriendelijk Maassluis.

Bescherming en veiligheid

 • Blijvende inzet op tijdige spoedeisende hulp van brandweer, ambulance en politie.
 • Streng op overlast, intimidatie en wangedrag. De APV wordt uitgebreid met nieuwe regelgeving die het beter mogelijk maakt dit aan te pakken.
 • Veiligheid dichtbij: in de wijk. De wijkagent, team handhaving en de groenmedewerkers werken samen in één team in één wijk. Bereikbaar, herkenbaar en beschikbaar.
 • Inzet tegen woninginbraken. Door samenwerking tussen gemeente en woningbouwcorporaties en Verenigingen van Eigenaren en door een strikt verbod op verkoop en fondsenwerving aan de deur.
 • Verlichte omgeving. Storingen in de openbare verlichting kunnen niet altijd voorkomen worden, wel moeten deze sneller gerepareerd worden.

Zorg voor elkaar

 • Inzetten op zorg dichtbij. Door goede bereikbaarheid en spreiding van huisartsenposten, nieuwbouw van de Franciscus polikliniek en het aantrekken van zorg- en herstelhotels.
 • De zorg betaalbaar houden voor chronisch zieke inwoners met een laag inkomen door het beperken van eigen bijdrages en collectieve verzekeringen.
 • Tegengaan van pesten en eenzaamheid zijn de speerpunten. 
 • Inwoners ondersteunen die langdurig voor hun dierbare zorgen. Door gemeentelijke ondersteuning bij de administratie, vrijstelling van de sollicitatieplicht, de mogelijkheid om zorgtaken tijdelijk over te dragen, tegemoetkoming in vervoerskosten en snelle beschikbaarheid van een woonruimte dichtbij.
 • Ondersteuning bij rouwverwerking.
 • Alle inwoners van 80-plus in Maassluis krijgen van de gemeente jaarlijks een bezoek aangeboden van een professional die ervaring heeft met ouderen.
 • Extra inzet om senioren die werk zoeken te ondersteunen en benutten van mogelijkheden om de sollicitatieplicht voor 60 plussers af te schaffen.

Voldoende en geschikte woningen voor senioren

 • Bij nieuwbouw van appartementencomplexen wordt inpandig of dichtbij een ontmoetingsplek gecreëerd waar inwoners samen kunnen komen voor activiteiten of om bijvoorbeeld een verjaardag te vieren. Bij bestaande appartementencomplexen wordt ingezet om ontmoetingsruimtes te realiseren.
 • Drempelvrije woningen met brede deuren, waarbij rekening wordt gehouden met de rolstroeldraaicirkel.
 • De blijvers-lening is een verantwoorde financiering voor ouderen om bestaande woningen levensloopbestendig te maken, zodat een verhuizing niet hoeft.
 • Mantelzorgwoningen zijn onderdeel van nieuwbouwplannen. Voor een mantelzorgwoning bij een bestaande woning gelden eenvoudige regels.
 • Bij de bouw integreren van technologie en diensten op het gebied van veiligheid en zorg, om zo te komen tot een betere kwaliteit van wonen en leven.
 • Bij verdere ontwikkeling van bijvoorbeeld de Burgemeesterswijk worden de huidige senior bewoners zeer goed betrokken. 

Leuke stad

 • Senioren welzijnswerk blijvend ondersteunen. Omdat senioren elkaar bij leuke activiteiten in ontspannen sfeer kunnen ontmoeten.
 • Actieve gemeentelijke ondersteuning aan sportaanbieders in Maassluis om kwetsbare senioren te kunnen begeleiden.
 • Verfraaien van wijken met meer planten en bloemen en door het gedateerde groen om te vormen en goed te onderhouden.
 • Toegankelijke stad met voldoende, ruime parkeergelegenheden voor mensen met een lichamelijke beperking.

Financiële ondersteuning

 • Senioren met een laag inkomen krijgen een tegemoetkoming in kosten voor het openbaar vervoer.
 • Het Kies-voor-Sport of Cultuur concept voor senioren wordt opgezet.
 • Lidmaatschap van een sport- of cultuurvereniging wordt bij een beperkt inkomen vergoed.
 • Senioren met alleen een AOW of klein pensioen worden in het armoedebeleid tegemoet gekomen met passende maatwerkvoorzieningen. 

Betrekken van senioren

 • Waar ouderenadviseurs knelpunten ervaren, volgt passende actie vanuit de gemeente.
 • De gemeente organiseert jaarlijks een afstemmingsoverleg met de ouderenbonden in Maassluis.

Gemeentelijke dienstverlening

 • De dienstverlening van de gemeente is niet alleen digitaal, maar blijft ook persoonlijk aan de balie beschikbaar.
 • We maken het makkelijker voor inwoners door in de volle breedte van het gemeentelijk beleid in te zetten op minder formulieren, minder rompslomp. Ons doel: niet twee keer dezelfde vraag.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.