MAASSLUIS WERKT, INZET LOONT

Onze ondernemers en bedrijven betekenen veel voor Maassluis. Zij zorgen ervoor dat onze stad aantrekkelijk is om in te wonen en te bezoeken. Onze lokale ondernemers hebben hart voor de zaak en hart voor de stad. Zij tonen de waarde van werk. Werk hebben is waardevol, omdat een baan niet alleen financiële ruimte biedt, maar vooral een toekomstperspectief. Een baan is niet voor iedereen een vanzelfsprekendheid of mogelijkheid. De gemeente gaat met respect om met uitkeringsgerechtigden. De gemeente moet kansen bieden om mee te doen en zorgt ervoor dat inzet via betaald of vrijwilligerswerk loont. Wij zijn streng op achterover leunen. Iedereen die mee kan doen, doet mee en draagt zijn steentje bij.

10.1 Ondernemen

Onze lokale ondernemers maken Maassluis aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers. Als werkgever, als sponsor van onze verenigingen en als motor achter allerlei activiteiten. De stad kan niet zonder ondernemers. 

 • Ondersteuning van lokale ondernemers
 • Aantrekkelijke stad, geen leegstand
 • Ontwikkelen en onderhouden

10.2 Lokale economie

Bedrijvigheid komt het beste tot zijn recht als de gemeente ruimte biedt, als we samen werken en concrete doelen stellen.

 • Opstellen economische actiepunten samen met het bedrijfsleven
 • Parkeren in Maassluis blijft gratis
 • Behoud en versterking bedrijventerreinen

10.3 Werk is van waarde

Wij zetten in op activering van inwoners die afhankelijk zijn van een uitkering en kunnen werken. Om inwoners actief te krijgen is het van belang dat inzet loont, zowel betaald werk als vrijwilligerswerk. Wie kan, doet mee. Voor wie begeleid werk niet mogelijk is, blijven beschutte werkplekken bestaan, omdat deze voorziening van waarde is. 

 • Werk brengt meer, voorkomen armoedeval
 • Vrijwilligerswerk is waardevol
 • Samen werken met ondernemers en andere gemeenten

10.4 Maatwerk

Niet iedereen is hetzelfde en is met dezelfde ondersteuning geholpen. 

 • Maatwerk voor jongeren en senioren
 • Passende opleidingen die aansluiten bij de arbeidsmarkt
 • Begeleiding op maat vanuit de re-integratie-middelen

 

Voor al onze plannen bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.