THUIS IN WONEN

Maassluis, de stad waar ruimte is om van elkaar te verschillen en waar er een plek is voor iedereen. Voor het CDA Maassluis betekent dit dat we kiezen voor wijken waar jong en ouder, gezond en met gezondheidsuitdagingen, rijk en minder rijk, bij elkaar in de wijk wonen. Wij delen de stad en delen onze wijken. De wijken bieden een prettig en veilig thuis voor alle inwoners. Dit doet de gemeente niet alleen, maar samen met inwoners, ontwikkelaars en woningcorporaties.

9.1 Geschikte woningen voor iedereen

Iedere levensfase kent een eigen woonbehoefte. Het is niet voor iedereen makkelijk om een geschikte woning te vinden. Voor gezinnen en starters is de krapte nu het meest voelbaar en naar de toekomst toe moeten er voldoende woningen beschikbaar zijn voor senioren. Soms kan een woning aangepast worden aan een nieuwe levensfase. Soms is verhuizen een gewenste mogelijkheid.

  • Ruimte voor gezinnen en starters
  • Doorstroming huurmarkt bevorderen
  • Ruimte voor tijdelijk wonen

9.2 Veilig en levensloopbestendig

Aantrekkelijke wijken waarin plek is voor iedereen, betekent dat binnen een wijk voldoende woningen geschikt zijn voor senioren en inwoners met een beperking.

  • Ontwikkelen van nieuwe zorg- en woonconcepten
  • Levensloopbestendig
  • Mantelzorgwoningen

9.3 Verder bouwen

In Maassluis is de afgelopen jaren veel moois gerealiseerd. Wij bouwen dijken van wijken. De komende jaren werken wij graag verder aan de stad. Aan aantrekkelijke wijken met ruimte voor ontmoeting en ontspanning. 

  • Herstructuring om te voldoen aan woonbehoeften, wensen en duurzaamheidsdoelstellingen
  • Afronden bouwprojecten
  • Kleine gebieden ontwikkelen voor gezinnen en jongeren

 

Voor al onze plannen bekijk het volledige verkiezingsprogramma.

 

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.