Zorg

2.4 Goede gezondheid is onbetaalbaar en tegelijkertijd moeten zorg en ondersteuning wel betaalbaar zijn. Kwalitatief goed, betaalbaar en beschikbaar voor iedereen die tijdelijk of langdurig hulp nodig heeft.

De afgelopen jaren hebben we samen met inwoners, organisaties en andere politieke partijen:

 • Zorg en ondersteuning voor inwoners met een chronische ziekte en financiële beperking betaalbaar gehouden. 
 • WMO - hulp geboden zonder stapeling van kosten, tegen een vast tarief voor iedereen.
 • Zorgorganisaties onderzocht op hoge winstgevendheid, omdat zorggeld naar de zorg moet gaan en daar niet een hoge winstgevendheid bij past. Organisaties zijn gelukkig over het algemeen gezond met een normale winstgevendheid. Waar dit afwijkt, zowel in een financiële kwetsbaarheid als hoge winstgevendheid, is hier gevolg aan gegeven.

 

De komende jaren vinden we het belangrijk dat:

 • Inwoners in Maassluis die ondersteuning nodig hebben, deze zorg ook krijgen. Hulp moet toegankelijk en bereikbaar zijn, zonder lange wachttijden. Als er sprake is van knelpunten worden voorstellen gedaan om tot verbetering te komen.
 • Er aandacht is voor het bieden van zorg in combinatie met wonen. Er wordt een wonen-zorg visie uitgewerkt voor diverse doelgroepen, zoals inwoners met GGZ problematiek, inwoners met autisme of andere problematiek.
 • De zorg voor inwoners met een chronische ziekte en beperkt inkomen betaalbaar blijft. Voor inwoners met een inkomen tot 130% van het bijstandsniveau behouden we de tegemoetkoming in zorgkosten en de collectieve aanvullende zorgverzekering.
 • Geld voor de zorg naar de zorg gaat door scherp te zijn op de winstgevendheid van zorgorganisaties, minder bureaucratie voor de zorg en meer aandacht voor de kwaliteit van hulp. 
 • Onafhankelijke ondersteuning beschikbaar is voor inwoners. Niet iedere inwoner verwoord even goed zijn beperkingen, vaak doen inwoners zich beter voor dan dat ze zich voelen. Hier moet de gemeente meer aandacht voor hebben en bekendheid aan geven.  
 • Hulp en zorg bereikbaar blijft voor inwoners die het nodig hebben. Dit betekent dat we als gemeente er zijn voor wie het niet zelf kan organiseren en betalen. Daarnaast staan wij ook voor het betalen van een eigen bijdrage die inkomensafhankelijk is.
   

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.