Relus Breeuwsma

Voorzitter

Dank voor het vertrouwen, samen werken aan nieuw elan!

Vanaf 1 juli ben ik de nieuwe voorzitter van het CDA Zuid-Holland. Ik ben dankbaar voor het vertrouwen wat mij is gegeven tijdens de zeer goed bezochte ledenvergadering in Waddinxveen. Met veel enthousiasme neem ik deze eervolle taak van Peter Pennekamp over.

Vanaf deze plaats wil ik hem bedanken. Peter heeft onze afdeling in de afgelopen jaren inhoudelijk profiel gegeven. Voor zijn inzet past niets dan dank. Jan Heijkoop bedank ik voor de sportieve wijze waarop we naast elkaar de verkiezing konden aangaan. Zijn betrokkenheid en ervaring maken dat ik in de toekomst graag mijn oor te luister leg bij hem.

Ik kijk uit naar de samenwerking met de Statenfractie, onze gedeputeerde Adri Bom-Lemstra, de waterschappers en bestuursleden. Maar ik kijk ook uit naar het contact met alle andere vrijwilligers die zich voor onze afdeling inzetten. Mijn focus zal de komende periode komen te liggen op het contact mét en de versterking van lokale afdelingen. De vereniging is toe aan een flinke investering: aandacht, onderling contact, uitwisseling en vernieuwing zijn termen die ik daarbij centraal wil stellen.

Ik wil vooral met elkaar vooruitkijken: waar willen we dat de partij over vijftien jaar staat? Hoe kunnen we goede tradities in ere houden en daarnaast vernieuwen en werken aan een agenda voor de toekomst, mét elan. Daarover ga ik graag met u/ jullie in gesprek.

Laat mij vooral weten met welke ideeën ú rondloopt. Samen kunnen het CDA versterken tot volkspartij van de toekomst.

Relus Breeuwsma
Tel.: 06 15 123 784
Mail: Breeuwsmacda@gmail.com

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.