Jaco Kastelein

Fractielid

Jaco Kastelein, lid Provinciale Staten

Facebook: Jaco Kastelein
E-mail: j.kastelein@pspzh.nl

Persoonlijk: "Mijn naam is Jaco Kastelein, getrouwd met Wil en samen met onze twee zoons wonen we in de Meije. Dit is een buurtschap tegen de Utrechtse provinciegrens aan, dat valt onder gemeente Bodegrave-Reeuwijk.
"De Meije is een heel mooi stukje Zuid Holland; ik zeg wel eens dat het te mooi is. Door Natura 2000 en de invulling van de NNN moet er veel veranderen. De een vindt het mooi, de ander gruwelt ervan.
"Wij hebben een melkveehouderijbedrijf, daar zitten momenteel veel uitdagingen. Ons bedrijf is een Proeftuin Veenweiden pilotbedrijf. Dat betekent dat wij steeds op zoek zijn naar manieren en technieken om milieu- en watervraagstukken op te lossen."

Ambitie: "Toen de vraag aan mij werd gesteld of ik steunfractielid wilde worden, heb ik niet lang geaarzeld. De vertegenwoordiging vanuit het Groene Hart in de provinciale politiek is te gering. Als je daar verandering in wilt aanbrengen, moet je niet aan de zijlijn blijven staan. Door zestien jaar gemeentepolitiek, waarvan acht jaar als fractievoorzitter, is de politiek mij niet onbekend."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.