Monique de Veld-van Hassel

Steunfractielid

Monique de Veld-van Hassel, steunfractielid

Steunfractielid Statencommissie Ruimte & Leefomgeving

Facebook: Monique de Veld-van Hassel
E-mail: veld.hassel@casema.nl

Persoonlijk: "Ik ben geboren in Tilburg. Na mijn studie aan de middelbare hotelschool woonde ik in Rotterdam, Brussel, Amsterdam en Aruba. In 1996 ben ik met Paul in Zuid-Holland komen wonen, waar ook onze drie dochters zijn geboren. Twee van hen zijn inmiddels op kamers.
"Naast mijn raadslidmaatschap (2002-2014) in de gemeente Pijnacker-Nootdorp heb ik mij, naast de zorg voor mijn gezin, altijd ingezet voor de gemeenschap. Dat gaf mij de mogelijkheid om signalen uit de samenleving op te pakken en in de politiek door te vertalen. In mijn raadsperiode heb ik mij beziggehouden met leefbare en ruimtelijke thema’s, o.a. wijkgericht werken, wonen, duurzaamheid, tuinbouw. Daarnaast stond ik met de verkiezingen voor Provinciale Staten op nummer 11 op CDA-lijst."
Lid van het CDA sinds 2001 

Ambitie: "Samen een provincie neerzetten waar het ondanks beperkte ruimte goed wonen, werken en recreëren is. Een daadkrachtig Zuid-Holland dat zich door samenwerking internationaal op de kaart zet. Maar ook een leefbare provincie met bereikbare, vitale steden en dorpen met goede voorzieningen en veilige, groene leefomgeving. Dit betekent een provincie die samenwerkt, verbindt en flexibel is en per thema maatwerk levert; een provincie die verbinding zoekt binnen en buiten de grenzen, die betrokken is en goed luistert, en daar waar nodig verantwoorde besluiten neemt."

Het mooiste aan Zuid-Holland is... "dat je er goed kunt wonen, werken, recreëren en uitgaan. Het is een provincie waar het goed toeven is. Met weidse polders, prachtige oude en nieuwe steden, een kloppend hart op het gebied van economie, educatie en innovativiteit. Kortom, een provincie om trots op te zijn."

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.