02 februari 2016

CDA Midden-Delfland betreurt commotie en is blij met herbenoeming

Het CDA Midden-Delfland betreurt de commotie ontstaan rond de herbenoeming van burgemeester Arnoud Rodenburg zeer. Mede daarom hebben we direct na de misgelopen stemming actie ondernomen om de uitkomst, namelijk het niet herbenoemen van de burgemeester van Midden-Delfland voor een derde termijn, terug te draaien. In overleg met de Commissaris van de Koning Jaap Smit hebben we het voorstel gedaan om afstand te nemen van de uitslag van de eerdere stemming en aan te geven dat de er voldoende steun in de raad is voor een derde termijn. De commissaris heeft daarop besloten om het originele advies van de raad naast zich neer te leggen en de Koning te adviseren tot herbenoeming over te gaan.

 

Met de herbenoeming van Arnoud Rodenburg is een belangrijke eerste stap gezet om de situatie weer te normaliseren. De komende tijd zal in het teken staan van het weer opbouwen van vertrouwen tussen raad en de burgemeester. Wij zullen daar op constructieve wijze aan bijdragen.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.