09 juli 2018

CDA Midden-Delfland bezorgd over hulp voor jongeren in psychische nood

Desiree Langeveld, CDA-gemeenteraadslid in Midden-Delfland, maakt zich zorgen over de hulpverlening aan jongeren die in psychische nood verkeren. Langeveld, woordvoerder sociaal domein: “De mentale druk op jongeren lijkt steeds meer toe te nemen, ik schrok dan ook enorm toen ik las dat in 2017 veel meer jongeren suïcide hebben gepleegd”. Zij heeft daarom vragen gesteld aan het college van B&W. Zo wil zij weten hoe het staat met de hulpverlening aan jongeren die daarom vragen, en hoe groot de kans is dat ze op een wachtlijst belanden.

Uit cijfers van het CBS blijkt dat 81 jongeren in 2017 zelfmoord gepleegd hebben. Dat is bijna een verdubbeling van het aantal suïcides ten opzichte van 2016. Onder de 10- tot 20- jarigen steeg het aantal met bijna 70 procent, van 48 jongeren in 2016 naar 81 in 2017. De meesten van hen waren 18 of 19 jaar oud. In een AD-artikel noemen twee psychiaters de problemen in de jeugdzorg als een van de mogelijke verklaringen. Jongeren in psychische nood zouden regelmatig te laat, geen of te lichte hulp krijgen, nu de gemeente sinds drie jaar verantwoordelijk is voor de zorg aldus deze psychiaters. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.