01 december 2017

CDA Midden-Delfland: N468 van 20 naar 40 ton

Fractievoorzitter en lijsttrekker Rob Zwaard van het CDA Midden-Delfland: “het opwaarderen van de N468 van 20 naar 40 ton is van groot belang voor de hele gemeente”. Hij zei dit afgelopen zaterdag 25 november op een bijeenkomst met agrariërs en ondernemers werkzaam aan de N468, wethouder Horlings en CDA-raadsleden. Hierbij waren ook CDA-fractieleden van de Provinciale Staten Herman van de Bent en Paul Rijken aanwezig.

Zeker voor de aanliggende (agrarische) bedrijven die door de huidige gewichtsbeperking in hun bedrijfsvoering worden beperkt is de N468 een doorn in het oog. Niet alleen de agrariërs maar de gehele gemeente heeft baat bij een verbetering van de N468. De boeren dragen met hun bedrijven immers bij aan het waardevolle agrarisch landschap. Mocht de weg in eigendom komen van onze gemeente, dan betekent het ook dat de gemeente de regie over deze weg krijgt. En dat is belangrijk omdat hiermee sluipverkeer tussen de A4 en A20 voorkomen kan worden. In de huidige situatie is dat niet mogelijk.

Afgelopen november werd bijna raadsbreed een motie aangenomen waarin overname van de N468 van de provincie door de gemeente Midden-Delfland onder voorwaarden bespreekbaar is. Alleen de fractie OGP stemde tegen dit voorstel.

Beide Statenleden gaven aan dat door de aangenomen motie de onderhandelingen met de provincie kansrijker worden. Herman van de Bent: “door de aanpak van CDA-wethouder Horlings en de agrariërs is de provincie snel in actie gekomen”. Als het aan de CDA-fractie ligt worden de onderhandelingen op korte termijn afgerond en kan een principeovereenkomst worden gesloten. Dat zou een belangrijke stap zijn in een langlopend dossier en een goede oplossing voor iedereen.

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.