17 februari 2019

CDA pleit voor doorpakken inzake centrumplan Den Hoorn

Tijdens de afgelopen commissievergadering op dinsdag 12 februari stond het centrumplan Den Hoorn, niet voor het eerst, op de agenda. Aanleiding was een tussenuitspraak van de Raad van State waar het college op moet reageren. De bewoners van Den Hoorn verdienen een mooi centrum, dus stelt het CDA dat het college door moet pakken. Samen met het CDA, stemden ook de overige partijen in om het voorstel van het college te volgen.

De situatie in Den Hoorn is helaas al jaren complex. Opvallend was dat tijdens de commissievergadering de advocaat van Plus/ van Leeuwen dhr. Leih aangaf dat de financiële component een niet onbelangrijk twistpunt is. Het CDA stelde dan ook dat als dit een belangrijke kwestie is men hier uit zou moeten kunnen komen. Dat de advocaat de heer Leih aangaf alle mogelijkheden aan te pakken om het traject te traineren onderstreept wederom hoe netelig de situatie is.

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.