15 juni 2021

CDA presenteert visie: duurzaam boer blijven in Midden-Delfland voor de komende generaties

Op het moment wordt in de landelijke politiek bijna dagelijks gesproken over zaken die de landbouw raken. Juist in stedelijke gebieden als Midden Delfland wordt de waarde van een agrarische bedrijfsvoering gewaardeerd door de omgeving. Rust in combinatie met bedrijvigheid en onderhoud van het landschap zijn erg waardevol.
Het CDA heeft kennis genomen van de visie “Groen Ondernemen een nieuwe landbouw 2021-2024’ van het college en ziet hier te weinig de urgentie in voor de huidige problematiek .Er is een aanvullende visie  opgesteld ter bespreking in de commissie en de raad met als vraag om aan het eind van dit jaar met een uitgewerkt plan te komen voor onze aanvullingen.

De hoofdlijnen zijn:

1) Help mee met financieren bij bv  bedrijfsovername of uitbreiding door tijdelijk een deel de financiering over te nemen en uit te geven in pacht of erfpacht met een zichzelf instant houdend fonds.
2) Beloon boeren beter voor landschap en biodiversiteit, het zijn geen subsidies, maar is gewoon werk, maak er een ondernemers inkomen van met doelen.
3) Kijk ook naar andere vormen van landbouw die in dit gebied passen, denk aan boer/burger participaties.
4) Bindt actief jonge mensen die boer willen worden en boeren die willen stoppen aan elkaar, kijk daarbij naar o.a. huisvesting.
5) Laat meer zien hoe belangrijk ons landschap is, ga actief op pad bij onze omgeving om het nu bestaande Groenfonds verder te vullen bij het bouwen van nieuwe wijken en  huizen. Vergoed de boeren hier beter mee voor wat ze presteren.

Klik hier voor de volledige visie

Arie van den Berg
Raadslid CDA Midden-Delfland

 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.