09 juli 2018

Coalitievorming

Twee maanden na de verkiezingen is in Midden-Delfland een nieuwe coalitie gepresenteerd. Het CDA heeft het initiatief genomen en na de informatieperiode volgde de formatieperiode met CDA, OGP en VVD. Adri Bom-Lemstra werd aangezocht als formateur. Op 29 mei is het nieuwe college geïnstalleerd, waarbij Hans Horlings de wethouderspost voor het CDA gaat bekleden en we dus helaas afscheid moesten nemen van Annemiek de Goede. Na een intensieve periode kunnen we stellen dat we OGP en VVD samen een coalitie met breed draagvlak hebben. Ook de overige partijen is gevraagd om input voor het coalitieakkoord “Duurzaam vooruit” te leveren. Meerdere partijen hebben hieraan gehoor gegeven, waarmee het draagvlak zelfs verbreed is. Het coalitieakkoord is een akkoord op hoofdlijnen waarmee we het nieuwe college ruimte geven om de komende tijd een goed collegewerkprogramma op te stellen. 

Landelijk/​Provinciaal

De twaalf provinciale afdelingen vormen de schakel tussen de gemeentelijke afdelingen en het landelijke bestuur.